تعبیر خواب آسانسور

تعبیر خواب آسانسور

فهرست مطالب

برای مطلع شدن از تعبیر خواب آسانسور این مطلب را دنبال کنید.

آسانسور در خواب، نمادی از تغییر سطح هوشیاری است. تحرک آسانسور در خواب، نمادی از تغییر سطح هوشیاری و آگاهی و دانش میباشد.

تعبیر خواب را در تعبیرک بخوانید.

اگر در خواب ببینید که درون یک آسانسور رو به بالا حرکت میکنید. این آغاز سطح جدیدی از هوشیاری و آگاهی و دانش است. آسانسوری که رو به بالا حرکت می‌کند. در واقع نماد بلوغ، رشد، و پیشرفت و ترقی از نظر معنوی میباشد.
هرچه آسانسور بالاتر برود، رشد ذهنی و پیشرفت خواب ببیننده؛ سطح بالاتری خواهد داشت.

اگر دیدید که؛ آسانسور در طبقه‌ی آخر توقف کرد. یعنی که؛ سطح جدیدی از هوشیاری و دانش، هنوز بطور کامل؛ حاصل نشده است!

آنلی بیتون می گوید:
  • اگر خواب ببینید، که برای سوار شدن به آسانسور به موقع نمی رسید. نشانه آن است. که از شکست و نومیدی را از خود دور می کنید.
  • اگر آسانسور در طبقه ای ایستاده. و حرکت نکرد. نشانه رخ دادن، اتفاقات ناگوار است.

تعبیر خواب گیر افتادن دورن آسانسور:

اگر در خواب هنگام سوار شدن درون آسانسور، گیر بیفتیم. این خواب می‌تواند؛ سریعا به کابوس وحشتناکی تبدیل شود.
ما درون اتاقکی گیر افتاده‌ایم. که نمی‌توانیم بالا یا پایین برویم. این ترس، نماد ترس‌هایی است. که ما باید برای تکمیل فرایند تغییر و تبدیل‌مان بر آن‌ها غلبه کنیم. اگر آسانسور در خواب گیر کند، به این معناست که خودآگاه ما برای تغییر و تحول هنوز آمادگی لازم را ندارد!

کتاب سرزمین رویاها:
  • اگر در خواب دیدید؛ که با آسانسور پایین می آیید، معنی خواب شما این است. که در زندگیتان بدشانسی های زیادی می آورید.
  • اگر ببینید که با آسانسور بالا می روید، معنی خواب این است. که موقعیت شما بهتر می شود. و در زندگی شانس بیشتری همراه، ثروت خواهید داشت.
  • چنانچه دیدید که؛ با دیگران در آسانسور هستید. یعنی که؛ باید مراقب رقیبان و حسودان اطراف خود باشید. تا به شما آسیب نرسانند!
  • دیدن اقوام و بستگان در آسانسور، نشانگر رسیدن به پول و ثروت میباشد.
  • تعبیر خواب آسانسور خراب، به معنی رخداد اتفاقات بد است. که باعث ناراحتی و درماندگی شما خواهد شد.
0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

2 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
2
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx