تعبیر خواب آهو

تعبیر خواب آهو

فهرست مطالب

برای اطلاع از تعبیر خواب آهو تا انتهای مطلب با ما همراه باشید.

در خواب اگر آهویی دیدید یا در خواب دیدید که آهو را شکار می کنید یا در خواب اگر دیدید که بچه آهو را می بینید

و یا به هر نحوی خوابی دیدید که به آهو مربوط می شود شما با مطالعه تعبیر خواب آهو معنی خواب خود را پیدا کنید.

در هر کجا که سوالی درباره تعبیر خوابتان داشتید می توانید به راحتی از امکان تعبیر خواب آنلاین تعبیرک استفاده کنید

ودر قسمت گفتگوی آنلاین سایت سوالتان را از معبرین ما بپرسید و در کمترین زمان ممکن به جواب دقیق خواب خود برسید.

اگر در خواب بچه آهو را ببینیم چه معنی می دهد؟

شیر دادن به بچه آهو

لیلا برایت می گوید

1-تعبیر خواب آهو،اگر شخص بیننده خواب در خواب بچه آهویی را ببیند به طور کلی می تواند بیانگر خوش شانسی باشد.

2-اگر شخص بیننده خواب در خواب ببیند که بچه آهویی دوان دوان به سمت او می آید می تواند بیانگر این باشد

که امکان دارد اتفاقات خوب و اخبار خوبی به شخص بیننده خواب برسد.

3-اگر شخص بیننده خواب زن حامله ای باشد و در خواب بچه آهو را ببیند می تواند بیانگر این باشد

که بچه ای که شخص بیننده خواب به دنیا می آورد سالم و شاداب خواهد بود.

4-اگر شخص بیننده خواب در خواب ببیند که بچه آهویی را شکار می کند می تواند بیانگر این باشد

که امکان دارد غم های زیادی وارد زندگی شخص بیننده خواب شوند و شخص بیننده خواب پشت سر هم بدشانسی بیاورد.

5-اگر شخص بیننده خواب در خواب ببیند که بچه آهویی را نوازش می کند می تواند بیانگر این باشد

که صمیمیت و دوستی شخص بیننده خواب با کسی که دوستش دارد بسیار زیاد می شود.

آهوی زیبا در دشت

ابراهیم کرمانی می گوید

1-تعبیر خواب آهو، اگر شخص بیننده خواب در خواب بچه آهویی را کنار مادرش ببیند می تواند بیانگر گرمی و صمیمت در خانواده شخص بیننده خواب باشد.

2-اگر شخص بیننده خواب در خواب ببیند که مادر بچه آهویی را شکار می کند می تواند بیانگر یک اخطار به شخص بیننده خواب باشد

که اگر شخص بیننده خواب در بیداری و دنیای واقعی به کسی ظلمی کند 10 برابرش را در زندگیش خواهد دیدید.

3-اگر شخص بیننده خواب در خواب ببیند که بچه آهوی در تله ای گیر کرده است و شخص بیننده خواب آن را نجات می دهد

می تواند بیانگر برکات و نعمت های زیادی باشد که به زندگی شخص بیننده خواب وارد می شود.

تعبیر شکار آهو

آنلی بیتون می گوید

1-تعبیر خواب آهو، اگر شخص بیننده خواب در خواب ببیند که آهویی را شکار می کند می تواند بیانگر ثروتی باشد که به زندگی شخص بیننده خواب وارد می شود.

2-اگر شخص بیننده خواب در خواب ببیند که آهویی را تفنگ شکار می کند می تواند بیانگر این باشد

که شخص بیننده خواب استعداد و توانایی رسیدن به اهدافش را دارد فقط باید بخواهد که برسد.

3-اگر شخص بیننده خواب در خواب ببیند که آهویی را شکار می کند و بعد از شکار آن پشیمان می شود

می تواند بیانگر این باشد که امکان دارد شخص بیننده خواب از شغلش ناراضی باشد و شغلش را ترک کند.

4-اگر شخص بیننده خواب در خواب ببیند که می خواهد آهویی را شکار کند و آهو فرار می کنید

تعبیر خواب فرار آهو می تواند این باشد که شخص بیننده خواب امکان دارد فرصت های خوبی را از دست بدهد.


همچنین بخوانید:تعبیر خواب فرار کردن


اگر در خواب ببینیم که گوشت آهو را می خوریم آیا نشانه خوبی است؟

1-تعبیر خواب آهو،اگر شخص بیننده خواب در خواب ببیند که گوشت آهو را می خورد و بسیار لذت می برد

می تواند بیانگر شهوت و هوس زیاد شخص بیننده خواب باشد.

2-اگر شخص بیننده خواب در خواب ببیند که گوشت آهو را می کوبد می تواند بیانگر این باشد که شخص بیننده خواب به دنبال ماجرا جویی و تجربه اتفاقات و تجربیات جدید است.

3-اگر شخص بیننده خواب در خواب ببیند که گوشت آهو را کباب می کند می تواند بیانگر این باشد

که شخص بیننده خواب راه درست زندگی را می داند و سعی دارد که همیشه خوب زندگی کند.

تعبیر خواب اهلی کردن آهو

1-تعبیر خواب آهو، اگر شخص بیننده خواب در خواب ببیند که آهویی را اهلی می کندمی تواند بیانگر این باشد

که شخص بیننده خواب امکان دارد با همسری زیبا رو ازدواج کند.

2-اگر شخص بیننده خواب در خواب ببیند که دامداری پر از آهو دارد می تواند بیانگر شانس های زیادی باشد که در زندگی شخص بیننده خواب وجود دارد.

3-اگر شخص بیننده خواب در خواب ببیند که آهوی اهلی دارد ولی آن آهو فرار می کند می تواند بیانگر این باشد

که امکان دارد شخص بیننده خواب به دلیل رفتار بدش کسایی که دوست دارد را از دست بدهد.

اگر تاکنون به جواب تعبیر خوابتان نرسید علاوه بر گفتگوی آنلاین شما عزیزان می توانید از  تعبیر خواب تلفنی سایت نیز استفاده کنید

شماره تلفن تعبیر خواب را شماره گیری کنید و خوابتان را برای معبرین تعبیرک تعریف کنید و به صورت کاملا خصوصی  تعبیر دقیق خوابتان را مطلع شوید.

شکار آهو

اگر در خواب آهو ببینیم آیا نشانه خوبی دارد؟

دیدن آهو در خواب از نظر معبرین خوب و خوش یمن و برای افراد جوان نشانه دوستی های پاک و عمیق است.

اگر این حیوان زیبا را به صورت آزاد دیدید نشانه این است که شما شانس بزرگی را از دست داده اید.

دبدن آهویی رام به منظور داشتن اوقاتی خوش با فرزندان و اهل خانه است.

ابن سیرین می گوید

اگر مشاهده کردید که آهویی شکار کرده اید بدون اینکه به شکار روید در واقع نامزدی خواهید گرفت.

شکار کردن آهو در خواب نشانه بدست آوردن غنیمتی زیاد است.

اگر در رویاهای شبانه تان دیدید که آهوی در خانه شما مرده است به معنی است که از سوی زن دچار غم می شوید.

اگر سنگی بردارید و به سوی آهویی پرت کنید در واقع از زنی بدگویی و غیبت می کنید.

تعبیر خواب آهو به روایت امام جعفر صادق

تعبیر دیدن آهو در خواب بر چهار وجه است :

  1. زن
  2. کنیز
  3. فرزند
  4. منفعت بردن از زنان

تعبیر کندن پوست آهو در خواب

اگر در خواب آهویی را بتواند بگیرد،در واقع دختری دوشیزه را به دست آورده است.

اگر آهویی که اسیر کرده ، گلویش را ببرد در واقع دوشیزگی دختر را از او خواهد گرفت.

آهو را اگر از فرق سرش برید به این معناست که با زنی به حالتی غیر طبیعی گرد می آید.

کندن پوست آهو در خواب نشانه زنا کردن با زنی غریبه است.

خوردن پوست آهو در خواب به معنی و نشانه زنا کردن با خانومی غریبه است.

اگر از گوشت و پیه و پوست آهو در خواب کسی بخورد به معنی بدست آوردن مالی زیاد از سوی زنی است.

کشتن این حیوان نجیب در واقع به معنی رسیدن غم و اندوهی از سوی زن است.

شما تعبیرکی های عزیز می توانید نظرات و سوال هایتان را درباره این مطلب در قسمت نظرات با ما و دیگر کاربران در میان بگذارید.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

4 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
4
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx