تعبیر خواب اسب سیاه

فهرست مطالب

برای مطلع شدن از تعبیر خواب اسب سیاه این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب اسب سیاه  نشانه خوشی و همچنین خبر های خوب و خوشحال کننده در زندگی است.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.

اگر در خواب اسب سیاهی را ببینید که به سمت شما می اید

نشانه این است که فردی وارد زندگی شما می شود که بسیار نجیب و مهربان و با وقار است و به شما اعتماد دارد.

کارل یونگ میگوید

اگر در خواب اسب سیاهی را ببینید که پایش تیر خورده است و به سختی راه می رود

به این معناست که شما در زندگی دشمنان زیادی را پیدا می کنید و میخواهند به شما آسیب برسانند.

اگر در خواب ببینید که اسب سیاهی به دنبال شما می اید و شما نیز فرار می کنید

به این معناست که در زندگیتان فردی را از دست می دهید که خیلی او را دوست داشته اید و به او علاقه مند بودید.

ابراهیم کرمانی میگوید

اگر در خواب اسب سیاهی را ببینید که صورتش زخمی شده است به این معناست که در زندگی به بیماری دچار می شوید

و با اندکی سختی و مدارا میتوانید از شر این بیماری خلاص شوید.

اگر در خواب اسب سیاهی را ببینید که زمین می خورد و دیگر نمیتواند به راحتی راه برود

به این معناست که به خواسته و آرزوهای خود در زندگی نمی رسید. و همچنین پیشرفتی نمی کنید.

اگر در خواب اسب سیاهی را ببینید که به دنبال فرزند شما می آید و میخواهد که به او صدمه برساند

نشانه این است که پول و دارایی فراوانی را از دست می دهید.و به موفقیت نمی رسید.

مطیعی تهرانی میگوید

تعبیر خواب اسب سیاه نشانه بدشانسی و گرفتاری در زندگی است

و همچنین به این معناست که فردی میخواهد در زندگی شما را فریب دهد

و باعث آزارتان شود پس باید از اینگونه افراد دوری کنید تا آسیب نبینید.

اگر در خواب اسب سیاهی را ببینید که مرده است نشانه ان است که در زندگیتان عزیزی را از دست می دهید و غم او باعث عذاب و افسردگی شما می شود.

اگر در خواب اسب سیاهی را ببینید که به شما نگاه میکند نشانه این است که شانس بزرگی را در زندگی به دست می آورید که بسیار خوب است.

آنلی بیتون میگوید

اگر در خواب اسب سیاهی را بینید که گریه میکند و از چشمانش اشک می اید

بدین معناست که خطراتی در زندگی جان شما را تهدید میکند

اگر در خواب اسب سیاهی را ببینید که به شما حمله میکند نشانه این است که در زندگیتان با همسر خود به مشکل می خورید و بین شما و او اختلاف و درگیری به وجود می آید.( در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب همسر را مشاهده کنید.)

تعبیر خواب اسب سیاه نشانه نارضایتی شما در زندگی است.

اگر در خواب اسب سیاهی را ببینید که به سمت شما می آید و از شما بیم و ترسی ندارد

نشانه این است که اتفاقات خوبی برایتان می افتد که بسیار خوب و خوشحال کننده هستند

دیدن اسب سیاه و نجیب در خواب نشانه خوصی و سعادت و خوشحالی در زندگی است.

 

3.5 2 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

8 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
8
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx