تعبیر خواب الاغ

تعبیر خواب الاغ

فهرست مطالب

آیا تاکون با خود به تعبیر خواب الاغ یا خر فکر کرده اید؟ دیدن خر یا الاغ در خواب یکی از معمول ترین اتفاقاتی است که برای افراد رخ داده است.

ما در این مطلب سعی کرده ایم تا تعبیر خواب شما را به صورت کامل و با جزئیات برایتان قرار دهیم تا شما عزیزان از اتفاقاتی که خواهند افتاد مطلع شوید.

تعبیر خواب الاغ سواری :

برخی از معبیرن در مورد تعبیر خواب الاغ سواری چنین گفته اند ، شما سعی می کنید کسی را برای انجام کاری متقاعد کنید. این کار در ابتدا ممکن است سخت باشد  ولی در آخر متوجه می شوید که این کار به نفع خودشان بوده است.

تعبیر خواب خوردن گوشت الاغ :

اگر گوشت الاغ را خوردید تعبیر این است که شما سعی می کنید که با تلاش ، خود و خانواده تان را از ورشکستگی و بی پولی نجات دهید.

تعبیر خواب تعقیب شدن توسط خر :

اگر دیدید خری شما را تعقیب و تهدید می کند تعبیرش این است که همکاران شما دیگر قصد ادامه همکاری با شما را ندارند و نمی توانند با اخلاق شما کنار بیایند.

تعبیر خواب جنگیدن با الاغ :

جنگ و دعوا با الاغ در خواب به این معنی است که در خانواده یا محل کار با کسانی درگیر می شوید که مانند شما خودخواه هستند و کوتاه نمی آیند.

تعبیر خواب گاز گرفتن الاغ :

اگر در خواب دیدید که الاغی شما را گاز گرفت تعبیر این است که شما برای رسیدن به هدف خود به دیگران فشار زیادی وارد می کنید و دیگران را مجبور می کنید کاری را که دوست ندارند انجام بدهند.

تعبیر خواب افتادن از روی خر :

اگر در خواب ببیند که از روی خر سقوط می کند تعبیر این است که فقیر و تنگ دست خواهد شد.

 تعبیر خواب عوض کردن خر :

اگر که ببینید خر خود را با دیگری تعویض می کنید حال و روز شما دگرگون خواهد شد و زندگیتان دچار تغییر می شود.

الاغ و کره الاغ

حضرت یوسف نبی (ع) می گوید :

 • دیدن خر در خواب نشانه بخت اقبال شما است.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

 • سوار شدن بر خر تعبیر های خوبی دارد که به روایت امام صادق این چنین می باشند : بخت و اقبال ، کامیابی و بهره مندی ، مرتبه ، فرمانروایی.

جابر مغربی در مورد تعبیر خواب خر می گوید :

 • اگر در خواب ببینی که سوار بر خری هستی و آن خر زیر تو عر عر میکند و آرام قرار ندارد نشانه این است که همسر تو بد اخلاق خواهد بود.
 • اگر ببینی که بر خری سوار می شوی و به محض نشستن خر از پای می نشیند یعنی از دنیا میروی.
 • اگر که ببینی خر خود را با اسب عوض میکنی به این معنا است که از پادشاه به تو خیر منفعت میرسد.

الاغ در سبزه زار

تعبیر خواب ابن سیرین

 • تعبیر سوار شدن با توجه به رنگ آن به این صورت است :
 • خر سفید: عزت جاه و مقام.
 • خر سیاه: به دست آوردن ریاست وسروری .
 • خر سبز : یعنی انسان پرهیز کاری شده است و در آخرت موفق است.
 • خر قرمز : یعنی در دنیا عاقبت خوبی دارد و به خوشی میرسد.
 • خر زرد: یعنی که بیماری به سراغش میاید .

نظر ابراهیم کرمانی در مورد تعبیر خواب الاغ :

 • تعبیر خر ماده به معنای زن است .
 • اگر که ببینی خری را به طور مجانی گرفته ای و هیچ پولی بابت آن پرداخت نکرده ای یعنی از یکی از بزرگان به تو خیر و منفعت میرسد.
 • اگر ببینی که سوار خر دیگران شده ای و یا خر خود را فروخته ای و خر جدیدی خریده ای به این معناست که معیشیت تو تغییرخواهد کرد
 • اگر ببینی که خر تو را دزدیده اند و بر دوش خود گذاشته و به بالا میروند و یا از روی آبی رد میکنند یعنی بخت و اقبال تو خوب و عالی می شود.

الاغ قهوه ای

 دیدگاه لیلا برایت درباره تعبیر خواب الاغ :

 • اگر در خواب ببینید الاغی را می زنید ، به این معنا است که نسبت به خانواده تان بی تفاوت شده اید.
 • اگر در خواب مشغول غذا دادن به الاغ باشید ، تعبیر خوابتان این است که به فردی که در گذشته به شما بدی کرده ، خوبی خواهید کرد.
 • اگر در خواب الاغی را در حال دویدن دیدید ، بدین معناست که مشکلاتی برایتان به وجود می آید.
1.5 2 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

3 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
3
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx