تعبیر خواب الاغ

تعبیر خواب الاغ

فهرست مطالب

در این مطلب می خواهیم برای شما تعبیر خواب الاغ را قرار دهیم .

خواب دیدن امری طبیعی است و برای همه ما اتفاق می افتد خر چون حیوانی بی آزار و اهلی و زحمتکش است نشانه خوبی دارد و معمولا خوش یمن است.

در tabire khab می توانید خواب خود تعبیر کنید

اگر در خواب ببیند که بر یک الاغ سوار شده است تعبیرش این است که در زندگی موفق می شود
اگر که در خواب ببیند که از روی یک خر سقوط میکند حکم از این دارد که انسان فقیر و تنگ دست می شود
اگر که ببیند خر خود را با دیگری تعویض میکند حال روز تو را درگرگون میکند و در حال تو تغیرات ایجاد میشود

حضرت یوسف نبی (ع) می گوید :

دیدن خر در خواب نشانه بخت اقبال شما است.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

  • شانس و اقبال.
  • بهره مندی کامیابی.
  • جایگاه.
  • فرمانروایی و حکم رانی.
جابر مغربی می گوید : 

اگر در خواب ببینی که سوار بر خری هستی و آن خر زیر تو عر عر  میکند و آرام قرار ندارد نشانه این است که همسر تو بد اخلاق خواهد بود.

اگر ببینی که بر خری سوار میشوی و به محض نشستن خر از پای مینشیند یعنی از دنیا میروی.

اگر که ببینی خر خود را با اسب عوض میکنی به این معنا است که از پادشاه به تو خیر منفعت میرسد.

تعبیر خواب ابن سیرین

  • تعبیر سوار شدن با توجه به رنگ آن به این صورت است :
  • خر سفید: عزت جاه و مقام.
  • خر سیاه: به دست آوردن ریاست وسروری .
  • خر سبز : یعنی انسان پرهیز کاری شده است و در آخرت موفق است.
  • خر قرمز : یعنی در دنیا عاقبت خوبی دارد و به خوشی میرسد.
  • خر زرد: یعنی که بیماری به سراغش میاید .
ابراهیم کرمانی می گوید :

تعبیر خر ماده به معنای زن است .

اگر که ببینی خری را خری را به طور مجانی گرفته ای و هیچ پولی بابت آن پرداخت نکرده ای یعنی از یکی از بزرگانبه تو خیر منفعت میرسد.

اگر ببینی که سوار خر دیگران شده ای و یا خر خود را فروخته ای و خر جدیدی خریده ای به این معناست که معیشیت تو تغیرخواهد کرد

اگر ببینی که خر تو را دزدیده اند و بر دوش خود گذاشت.ه و به بالا میروند و یا از روی آبی رد میکنند یعنی بخت اقبال تو خوب و عالی میشود.

0 0 رای ها
Article Rating
1 دیدگاه ها
جدید ترین
قدیمی تر
Inline Feedbacks
همه نظرات
1
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx
()
x