تعبیر خواب باتری

تعبیر خواب باتری

فهرست مطالب

برای آگاهی و اطلاع از تعبیر خواب باتری این مطلب را دنبال کنید.

دیدن باتری در خواب، نشان از سعادت، آرامش، و انرژی برای زندگی دارد. همچنین دیدن باتری در خواب اشاره به، آن دارد. که، به نیرو و یاری دیگران نیازمند هستید. اما؛ این کمک را از دیگران درخواست نمی‌کنید!

تعبیر خواب باتری خالی، به نشانه بد شانسی و بدبیاری است. اگر در خواب ببینید. که باتری تان را شارژ می کنید. یعنی؛ که سود مالی خوبی نصیبتان خواهد شد. اگر دیدید که باتری در خواب سوخت، یعنی که، در وضعیت بدی قرار خواهید گرفت.

تعبیر خواب به فرایندی از معنا دادن به رویایی که در عالم خواب مشاهده میکنید؛ گفته میشود.

اگر در خواب ببینید، که باتری خریدید. تعبیرش اشاره به؛ تمایل شما برای تغییرات مثبت در زندگی، دارد. فروختن باتری در خواب، به معنی؛ شایعه پراکنی راجب شماست.

تعبیر خواب باتری قدیمی و کهنه، نشانه این است. که شخصی که شما دوستش دارید، بزودی شما را ناامید خواهد کرد. دیدن باتری جدید در خواب، اشاره به اتفاقات و اخبار خوشایند دارد. شخصی از دوستان شما را، خوشحال میکند. و به شما انگیزه زندگی خواهد داد!

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:
  • اگر ببينيد، باتری گرفتيد. یعنی؛ به کمک ديگران نيازمنديد. اما به رو نمی آوريد. و غرورتان اجازه ابراز اين احتياج به کمک را نمیدهد.
  • اگر ببينيد؛ که کسی از شما باتری گرفت. يک آدم ناشناس، به کمک شما احتیاج پیدا میکند.
  • اگر ديديد که باتری اتومبيل شما سوراخ شده. يا برق نميدهد. اشاره بر ضعف نيروی شما دارد.
  • اگر در خواب باتری را ترميم کرديد. به جبران ضعف خود توفيق خواهيد يافت.
  • قوه و باتری کوچک در خواب، به معنی؛ کمک مختصر است. و باتری بزرگ، نشانگر ياری موثر و عظيم میباشد.
آنلی بیتون می گوید:

دیدن باتری در خواب نشانگری از، معاملات مساعد و منافعی است. که بدست خواهید آورد.

 

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx