تعبیر خواب برف

برف

فهرست مطالب

برای مطلع شدن از تعبیر خواب برف ادامه این مطلب را بخوانید.

برف بازی در خواب، نشان‌دهنده لذت و تفریح پس از یک تجربه مشکل‌ساز است. همچنین؛ این رویا نشانه این است.که شما از یک فرصت استفاده می‌کنید.

اگر در واقعیت، زمستان باشد. و شما درخواب ببينيد زمستان فرارسيده. و برف بر زمين نشسته و هوا سرد شده. تعبير خاصي ندارد! اما اگر که؛ در تابستان و فصل گرما ببينيد؛، که هوا سرد شده. و زمستان است. و برف سنگيني ميبارد. باز هم دو حالت دارد. يا در آن سرما احساس آزردگی می کنید، یا نمی کنید.

تعبیر خواب ابن سیرین

 • برف در خواب به معنا غم و اندوه و عذاب است. مگر اینکه مقدار اندکی دیده شود.
 • اگر ببینید برف در زمستان است. یا به جایی رفته که در آنجا برف وجود دارد. غم و اندوهی به مردم آن منطقه خواهد رسید.
 • اما اگر در خواب، در شهر گرمسیری برف ببارد. و یخ وجود داشته باشد. آن شهر دچار کمبود می شود.
 • اگر در خواب در شهر سرد سیری برف ببارد. و یخ وجود داشته باشد. آن شهر از نعمت زیادی برخوردار می شود.

امام جعفر صادق(ع)

دیدن برف به خواب بر شش وجه است.

 • رزق و روزی
 • زندگانی
 • مال بسیار و ارزانی نرخ‌ها
 • لشگر بسیار
 • بیماری
 • غم و اندوه
 • اگر بیند در تابستان برف جمع می‌کرد. دلیل که مال بسیار و حلال جمع کند.
 • اگر به زمستان جمع می‌کرد. دلیل که به عیش خوش گذراند. و منفعت بسیار یابد.
یوسف نبی (ع) می گوید :

دیدن برف عذاب و فتنه است.

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:
 • برف در خواب به غم و اندوه مربوط است.
 • اگر در خواب ببينيد جايی برف ميبارد. که آنجا را نمی شناسيد. یعنی که؛ برای صاحب آن مکان غمی خواهد رسید.
 • اين خواب از غم و اندوهی خبر میدهد. که نميدانيد. عامل آن چيست. اما هست. و در روزهای آينده نيز با شما همراه خواهد بود.
 • اگر دیدید که در تابستان برف جمع ميکنید. بيان کننده يک غنيمت رايگان و بی زحمت است. که به دست شما خواهد رسید. اين خواب به بيننده مي گويد؛ که سودی از جايی نصيب او ميشود. که انتظارش را ندارد!
 • اگر در زمستان ديديد که برف پارو ميکنید. و برف را دور ميريزید. کسالت و غم و اندوه را از خود دور خواهید کرد.
 • بيرون بردن برف از خانه نيز دور کردن غم خانوادگی است.
0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

5 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
5
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx