تعبیر خواب بهشت

تعبیر خواب بهشت

فهرست مطالب

با سلام خدمت مخاطبان گرامی امروز با تعبیر دیدن بهشت در خواب در خدمت شما هستیم و امیدواریم با اطلاعات ما بتوانید تعبیر اصلی خواب خود را پیدا کنید. با ما همراه باشید تا تمامی تعابیر بهشت در حالت های مختلف را بفهمید.

طبق گفته ی معبران دیدن بهشت در خواب نشانه ی سرسبزی و خرمی و خوشبختی است و این پیام را میرساند که از جانب خداوندگار مژده ای برای شما می آید.

اگر شما در خوابتان دیدید که در مقام بالایی در بهشت هستید و در واقع رییس آن جا هستید به این معناست که با فردی بسیار عادل و نیکوکار و همچنین والا مقام ازدواج می کنید.

با ما در سایت تعبیر خواب آنلاین همراه باشید تا خواب هایتان را به صورت آنلاین تعبیر کنید .

اگر شما در خوابتان ببینید که در مسیر رفتن به بهشت هستید یعنی این که به سمت حق میروید و زمان مرگتان نزدیک اس

تعبیر خواب ابن سیرین

اگر کسی خواب ببیند که در خواب به او یک حوری بهشتی میدهند نشان دهنده ی این است که در واقعیت زن زیبا و شایسته ای میگیرد و یا خدمت کار با ایمانی برای خانه اش پیدا میکند.

اگر در خواب ببینید که در کنار حوض مقدس کوثر قدم میزنید و همچنین از آب گوارای آن می نوشید به این معنا است که بر دشمنان بی ایمان و بدکاره ی خود پیروز میشوید.

اگر در خوابتان دیدید که در بهشت یا باغی زیبا آتش درست کرده اید به این معنا است که روزی در جایی میوه ای حرام از باغ کسی خورده اید و صاحب باغ از خوردن شما ناراضی است.

اگر در خوابتان دیدید که کسی در بهشت به شما یک میوه داد به این تعبیر است که در کارهایتان موفق خواهید شد و اگر دیدید که فردی با علم به شما میوه داد یعی از علم آن فرد بهره می برید.

اگر دیدید که با حوری های بهشتی هستید به این معنی است که در روابط عاطفی و جنسی خود بسیار موفق خواهید بود.

اگر دیدید که شما وارد بهشت شدید اما شمارا به آن جا راه ندادند و مانع شما شدند به این معنی است که در دنیا درگیر کارهای کثیف و فساد و حرام شده اید.

اگر خواب دیدید که درهای بهشت به روی شما بسته شده اند به این معنی است که مادر پدر شما از دست شما ناراضی هستند.

اگر خواب دیدید که به نزدیک بهشت میروید اما باز برمیگردید به این معنی است که دچار مریضی بدی میشوید و تا پای مرگ میروید اما باز به سلامت خوب میشوید.

مغربی می گوید :

دیدن بهشت در خواب به این معنی است که به نیت و آرزویی که در دل دارید میرسید.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

روزی فردی به دیدن امام جعفر صادق رفت و از او پرسید که دیدن خواب قدم زدن در بهشت چه تعبیر و معنایی دارید و حضرت امام صادق فرمودند که دیدن خواب بهشت نه تعبیر مختلف دارد : به دست آوردن علم فروان و شایسته و همچنین زهد بی اندازه _ به دست آوردن منت و وقار _ نشان دهنده ی شادی و بشارت و مژدگانی که نزدیک است و باعث خوشحالی ما میشود _ ایمنی در کارها و معاملات تجاری _ خیر و برکت و نعمت های فراوان که بر زندگی جاری میشوند و همچنین آمدن سعادت و خوشبختی به زندگی.

اگر فردی بسیار نیکوکار و مهربان و عادل خواب ببیند که به بهشت رفته است نشان دهنده ی این است که بیماری سخت و دردناکی میگیرد و خداوند برای او از ثواب های بهشتیانی که در خواب دیده است مینویسد.

منوچهر مطیعی می گوید :

دیدن بهشت در خواب خیلی خوب است اما اگر خواب ببینید در بهشت حیواناتی هستند که نباید آنجا باشند مثل گرگ و سگ و لاشخور  و… به این معنی است که در آینده با اشخاصی همنشین میشوید که ذات بدی دارند و مجبور میشوید از کسانی اطاعت کنید که به نا درست به مقام رشیده اند.

اگر در خواب دیدید که در بهشت هستید اما تنها هستید به این نشانه است که دیگران را از خودتان رنجیده اید و خودخواه هستید.

اگر خواب دیدید که کسی شما را به بهشت دعوت کرده است به این معنی است که کسی در مشکلاتتان به شما یاری میرساند و شما موفق خواهید شد و به طور کلی دیدن بهشت در خواب خوب و نیکو است .

اگر مادری خواب بهشت ببیند به این معنی است که یک کودک شایسته و با ایمان و عادلی دارد و اگر ببینید که در باغ های بهشت گم شده اید به این معنی است که مشکلات ساده ی زندگی را برای خود بسیار سخت گرفته اید.

5 1 رای
Article Rating
0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx
()
x