تعبیر خواب تاتو کردن پا

فهرست مطالب

در اینجا می خواهیم در مورد تعبیر خواب تاتو کردن پا اطلاعاتی را به شما گزارش دهیمتعبیر خواب تاتو کردن پا نشانه رسیدن به خوشی و خوشبختی و سعادت است .

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.

اگر در خواب ببینید که ساق پایتان را تاتو میکنید نشانه این است که در زندگی پیشرفت میکنید و به موفقیت می رسید.

کارل یونگ میگوید

اگر در خواب ببینید که فردی پای شما را تاتو می کند نشانه آن است که بزودی همسری دلخواه و ثروتمند و پولدار خواهد یافت

که با او به آرامش و آسایش می رسد و خوشبخت می شوید و به آرامش می رسید
اگر درخواب ببینید که ران پایتان را تاتو میکنید و طرح گل می کشید ،

نشانه رفتار ظالمانه ثروتمندان با مردم فقیر  و ندار است
تعبیر خواب تاتو کردن پا نشانه رسیدن به خواسته ها و آرزو هاست

و بدین معناست که در انجام کارها موفق می شوید و از کارهایتان نتیجه خوبی را دریافت می کنید. و به موفقیت میرسید.

تعبیر خواب تاتو کردن پا بدین معناست که اکر در خواب ببینید که را همسرتان پای شما را تاتو میکند

به این معناست که خبر های خوب و خوشی به شما می رسد که بسیار خوشحال کننده خواهد بود.

ابراهیم کرمانی میگوید

اگر در خواب ببینید که پروانه ای را روی پای خود تاتو میکنید

نشانه این است که به خواسته ها و آرزوهای خود می رسید و پیشرفت می کنید.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب پروانه را مشاهده کنید.)

دیدن این خواب نماد فرشتگان مرگ است. این تاتو کردن پروانه روی پا به مرگ اشاره میکند و نشانه خبر های بد و ناگوار است.

و اگر در خواب دیدید که میخواهند روی پای شما تاتو کنند ، یعنی؛ زمان مرگ شما فرا رسیده است.

اگر در خواب دیدید، که تاتویی بر روی پای شماست. نشانه آن است، که کاری پیش می آید.

و باعث ترک خانه به مدت طولانی میشود!و همچنین افسردگی می گیرید.

تعبیر دیدن، تاتو کردن پا دیگران، نشانه آن است. که به رابطه عاشقانه دیگران حسادت میکنید.

مطیعی تهرانی میگوید

اگر در خواب ببینید که پای دیگران را تاتو می کنید.و طرح گل روی پای آنها می کشید به این معناست که فردی وارد زندگی شما می شود

و به شما کمک خواهد کرد و به شما اهمیت می دهد و شما را ازرشمند محسوب می کند.

اگر در خواب ببینید که پای مادرتان را تاتو می کنید.و پرنده ای را روی پای او می کشید

به این معناست که فردی وارد زندکی شما میشود و به شما عشق می ورزد.

تاتو طرح عقاب  روی پایتان در خواب، نشانگر قدرت و تسلط نسبت به زندگی است.

آنلی بیتون میگوید

اگر در خواب ببینید که روی پای خود تاتوی فیل می کنید، به معنی شانس و خوشبختی میباشد. و نشانه رسیدن به خوشی و آرزوها است.

دیدن تاتو کردن پا به شکل گل در خواب، نشانگر حالات و بیان زیبایی های زنانه است.

اگر در خواب ببینید که پای کودکتان را تاتو میکنید نشانه این است که رزق و روزی فراوانی به زندگی شما می آید و خوشی می بینید.

تعبیر خواب تاتو کردن پا نشانه این است که دشمنان زیادی را در زندگی پیدا میکنید که می خواهند به شما آسیب برسانند.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه نظرات
1
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx