تعبیر خواب تیشرت سفید

تعبیر خواب تیشرت سفید

فهرست مطالب

برای مطلع شدن از تعبیر خواب تیشرت سفید این مطلب را دنبال کنید.تعبیر خواب تیشرت سفید نشانه شنیدن خبر های خوب و خوش در زندگی است.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب کامل و واقعی را مشاهده کنید.

اگر در خواب ببینید که تیشرت سفیدی دارید که ان را به دوستتان هدیه می دهید
نشانه این است که به آرزوهای خودمی رسید

اگر در خواب ببینید که تیشرت سفیدی دارید که پاره شده است
نشانه این است که خبر های ناراحت کننده ای به شما می رسد.

تعبیر خواب تیشرت سفید بدین معناست که اگر خواب ببینید تیشرت سفید بر تن خود دارید یا تیشرت سفید بر تن دیگری است
نشانه آن است که زندگیِ ,متلاطمی در پیش رو خواهید داشت و با هر تغییر و تحول ، اندوه و غم و ناراحتی شما شدت بیشتری خواهد گرفت و افسردگی می گیرید.

مطیعی تهرانی میگوید

اگر در خواب ببینیدکه همسرتان برای شما تیشرت سفیدی را هدیه میگیرد
نشانه این است که سرنوشت خوبی را پیش رو دارید و به موفقیت می رسید و پیشرفت میکنید.

اگر در خواب ببینید که تیشرت سفیدی دارید که کثیف شده است
نشانه این است که به بیماری دچار می شوید که بسیار سخت خواهد بود.

اگر در خواب ببینید که پادشاهی به شما تیشرت سفیدی می دهد
نشانه این است که مورد توجه دیگران قرار می گیرید و خبر های خوب و خوشحال کنده ای به شما می رسد.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب پادشاه را مشاهده کنید.)

ابراهیم کرمانی میگوید

اگر در خواب ببیند که تیشرت سفیدی را به تن کرده اید که بسیار تمیز است
نشانه این است که به جایگاه و مقامی والا می رسیید که دیگران به شما احترام میگذارند و شما را ارزشمند محسوب میکنند.

اگر ببیند که تیشرت سفید پاره ای را به فقیری می دهید
نشانه این است که عزیزی را از دست می دهید و این باعث غم و اندوه شما می شود

اگر ببینید که تیشرت تمیزی به رنگ سفید دارید که آن را به دیگران می دهید
نشانه این است که پول و دارایی به دست می آورید و در حرفه خود پیشرفت میکنید

تعبیر خواب تیشرت سفید به تن همسرتان نشانه روز های خوب و خوش است.

اگر در خواب ببینید که تیشرت سفیدی را به تن کرده اید که خونی شده است
نشانه این است که به مسافرت می روی.

اگر ببینید که تیشرت سفیدی دارید که تا شده است و آن را ان را باز میکیند
نشانه این است که عزت و اعتبار شمااز بین می رود.

کارل یونگ میگوید

تعبیر خواب تیشرت سفید در خواب نماد پاکی و صداقت است.

اگر در خواب ببینید که تیشرت سفیدی دارید که عکس خودتان بر روی ان است
نشانه این است که دوستان زیادی را پیدا میکنید که به شما در انجام کارها کمک میکنند و میخواهند که شمابه موفقیت برسید.

اگر ببینید که تیشرت سفیدیدارید که مادرتان آن را پاره می کند
نشانه این است که خبر های ناراحت کننده ای به شما می رسد و فردی به شما حسادت خواهد کرد و آرامش شما را بهم می ریزد.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx