تعبیر خواب خراب شدن انجیر

تعبیر خواب خراب شدن انجیر

فهرست مطالب

برای مطبع شدن از تعبیر خواب خراب شدن انجیر این مطلب را دنیال کنید.تعبیر خواب خراب شدن انجیر در خواب، نشانه ی داشتن روابطی خوب با دیگران است.
اگر برگ انجیر و انجیر خراب  را در خواب ببینید نشانه ی این است که شما فردی باایمان هستید.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.
چیدن انجیر و خراب شدن انجیر در خواب به معنای تلاش برای موفقیت و رسیدن به اهداف بزرگ است.
و نشانه رسیدن به خواسته ها است

منوچهر مطیعی تهرانی میگوید

معنی دیدن خراب شدن  انجیر در خواب نیکوست و نشانه ی روزی و درآمدی حلال و پاکیزه است.
همینطور دیدن برگ انجیر  خراب شده در خواب نشانه ای از خرد و آگاهی است. و نشانه دانایی است

خوردن و جمع کردن انجیر خراب و له شده  در خواب نشانه ی کاری ستکه موجب پشیمانی و ندامت شما خواهد شد.
و باعث ناراحتی و عذاب شما می شود
عده ای از معبران دیدن انجیر له شده و زرد را نشانه ای از ضعف و ناتوانی تلقی می کنند
برخی دیگر از معبران اعتقاد دارند که دیدن انجیر خراب و فاسد و له شده در خواب خوب و  نیکوست
زیرا انجیر از میوه های تقدیس شده در مذهب های توحیدی ست.
دیدن رنگ انجیر و خراب شدن ان  تاثیر زیادی در معنی خواب دارد.

کارل یونگ میگوید

اگر دختری در خواب انجیر خراب شده و فاسد ببیند نشانه ی ازدواج با فردی مناسب است.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب ازدواج را مشاهده کنید.)
تعبیر دیدن خراب شدن انجیر زرد نشانه ی ناتوانی و بیماری است.
و نشانه شنیدن خبر های بد است و نشانه این است که اتفاقات بدی برایتان می افتد که تلخ و ناگوار است

در کتاب سرزمین رویاها امده

اگر در فصل انجر خواب آن را ببینی که خراب شده و کسی ان را نیم خورد معنی خواب خوشی و لذت است.
و نشانه رفتن به سفری هیجان انگیز است

اگر در غصلی غیر از فصل انجیر آن را در خوابت ببینی معنی خواب این است
که به تو غم و ضرر میخواب دیدید که انجیر می خورید ثروتتان را به باد می دهید.

اگر در خواب دیدید که انجیر خشک می خورید و انجیر شما خراب شده است نشانه این است که
پول خود را از دست می دهید. و این باعث غم و اندوه شما می شود

ابراهیم کرمانی میگوید

معنی دیدن و خوردن انجیر زرد و خراب شده  در خواب نشانه ای از بیماری و ضعف است .
اگر انجیر سیاهو اگر انجیر سبز و شیرین باشد نشانگر زیان و ضرری است که از سر گذرانده اید

اگر در خواب انجیر خراب ببینی معنی خواب پولی ناپاکی است که وارد زندگی تو می شود.
و زندگی تو را خراب می کند و آرامش تو را بهم می ریزد

دیدن خراب شدن انجیر در خواب نماد این است که فردی وارد زندگی شما می شود
و زندگی را خراب میکند و به شما آسیب می رساند و آرامش و آسایش شما را بهم می زند
و باعث عذاب و افسردگی شما می شود

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx