تعبیر خواب دستمال مرطوب

تعبیر خواب دستمال مرطوب

فهرست مطالب

در اینجا می خواهیم در مورد تعبیر خواب دستمال مرطوب اطلاعاتی را به شما گزارش دهیم.تعبیر خواب دستمال مرطوب نشانه مستقل شدن و و برآورده شدن آرزوها است.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.

اگر در خواب ببینید که دستمال مرطوبی دارید و با آن صورت خود را پاک میکنید نشانه این است که روزهای خوش شما نزدیک است و به خوشی می رسید و دیگر گناهی نمیکنید و توبه میکنید .

کارل یونگ میگوید

اگر در خواب ببینید که دستمال مرطوبی را برای کودکتان می خرید و کودتان را با آن دستمال مرطوب پاک میکنید نشانه این است که در کار خود پیشرفت  میکنید و به موفقیت می رسید .

تعبیر خواب گم کردن دستمال مرطوب در خواب ، علامت شکسته شدن پیمان و عهدی است که شما در نقض آن مقصر نبوده اید  و هیچ ربطی به شما نداشته است.

دیدن دستمال مرطوب پاره در خواب ، علامت آن است که بین عشاق چنان اختلافی میافتد و ممکن است که جنگ و درگیری به وجود آید
که احتمال آشتی و وصال بین آنان بسیار اندک خواهد بود و ممکن است که این کینه و کدورت به زودی از بین نرود.

دیدن دستمال  مرطوب رنگی در خواب ، نشانه آن است که تعهدات غیراخلاقی را  با ابتکار اداره می کنید
و بسیار به آن پایبند هستید و به آن عمل میکنید که از ننگ و رسوایی دور می مانید  و آبروی شما حفظ می شود.

آنلی بیتون میگوید

دیدن  دستمالهای مرطوب به رنگ  سفید و پاکیزه در خواب ، علامت آن است که گول چاپلوسی افراد بد ذات و خراب و نادان را نمی خورید و به حرف های آنان بی اعتنا هستید
و با فرد با ارزشی ازدواج خواهید کرد و با او تشکیل خانواده می دهید.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب ازدواج را مشاهده کنید.)

اگر در خواب ببینید که دستمال مرطوب شما بسیار کثیف و بد بو است
نشانه این است که بهترین دوست خود را در حادثه ای ازدست می دهید و این غم باعث افسردگی و ناراحتی شما می شود.

اگر در خواب ببینید که دستمال مرطوبی دراید که آن را به چشمان خود می زنید
نشانه این است که دیگران به شما در انجام کارها کمک میکنند و میخواهند که شما را به موفقیت برسانند.

ابراهیم کرمانی میگوید

اگر در خواب ببینید که نوزادی دارید و برای او دستمال مرطوب می خرید و نوزادتان را با آن پاک و تمیز میکنید
نشانه این است که اتفاقات خوبی برایتان می افتد که بسیار خوشحال کننده است.

تعبیر خواب دستمال مرطوب نشانه رضایتمندی شما از زندگی است.

دیدن دستمال مرطوب ابریشمی ، نشانه آن است که با اخلاق دلپذیر و  و خوب و جذابیت خود ، نزد دیگران به داشتن شخصیتی موفق مشهور می شوید
و دیگران به شما احترام میگذارند و شما را ارزشمند محسوب میکنند.

اگر در خواب ببیند که دستمال مرطوبی را از روی زمین پیدا میکنید
نشانه این است که به سفری  دلپذیر و لذتبخش می روید و در این سفر اتفاقات خوبی برایتان می افتد که بسیار خوب و هیجان انگیز است.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx