تعبیر خواب زخمی شدن سگ

تعبیر خواب زخمی شدن سگ

فهرست مطالب

برای مطلع شدن از تعبیر خواب زخمی شدن سگ این مطلب را دبنال کنید.تعبیر خواب زخمی شدن سگ نشانه این است که دیگران شما را فریب خواهند داد و باعث آزار شما می شود.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.

اگر در خواب ببینید که سگی دارید که زخمی شده است
نشانه این است که فردی به شما بی وفایی میکند و به عهد و پیمان هایی که داده است عمل نمی کند.

مطیعی تهرانی میگوید

تعبیر خواب زخمی شدن سگ توسط پدرتان نشانه این است که خیز و خوشی به زندگی شما می آید
و اتفاقات خوبی برایتان می افتد

اگر در خواب ببینید که سگی دارید که زخمی شده است و آن را درمان میکنید
نشانه این است که مورد بی مهری قرار می گیرید و فردی به شما بی اعتنایی میکند.

اگر در خواب ببینید که پای سگی زخمی شده است و به شما نگاه میکند
نشانه این است که در منطقه ای حادثه تلخی رخ می دهد.

اگر در خواب ببینید که همسرتان سگ را زخمی کرده است
نشانه این است که بین شما و همسرتان جنگو درگیری پیش می آید و منجر به طلاق و جدایی می وشد.

آنلی بیتون میگوید

اگر در خواب ببینید که شما سگی را می خرید که زخمی شده است
نشانه این است که فردی آرامش شما را در زندگی بهم می ریزد و شما را عذاب می دهد.

اگر ببینید که از چشم سگ خون می آید و زخمی شده است
نشانه این است که دیگران مانع رسیدن شما به موفقیت می شوند زیرا به شما حسادت میکنند و باعث عذاب شما میشوند

اگر در خواب ببینید که سگ شما زخمی شده است و درد دارد و پس ازچند روزی  میمیرد
نشانه این است که شما نیز بهترین دوست خود را از دست می دهید
و یا ممکن است که فردی از نزدیکان شما به بیماری سختی دچار شود.

ابراهیم کرمانی میگوید

اگر در خواب ببینید که سگ شما زخمی شده است و فرار میکند
نشانه این است که شغل خوبی را پیدا میکنید و در آن مشغول به کار می شوید و پول زیادی را به دست می آورید.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب پول را مشاهده کنید.)

اگر ببینید که فردی تیر اندازی میکند و سگ زخمی می شود
نشانه این است که دشمنان زیادی را پیدا میکنید که میخواهند آرامش شما را بهم بریزند.

اگر ببینید که پای سگ شما زخمی شده است و آن را پانسمان میکنید
نشانه این است که فردی پشت سر شما بد گویی میکند و غیبت شما را میکند

دیدن زخمی شدن در خواب نشانه دوری و دلتنگی از افراد است و نشانه این است که غم و اندوهی برایتان به وجود می آید.

اگر در خواب ببینید که سگی پایش زخمی شده است و پس ازمدتی خوب می شود
نشانه این است که در زندگی خبر های خوبی به شما می رسد که بسیار خوشحال کننده و خوب خواهد بود  و به تمام خواسته ها و آرزو ها و اهدافی که در سر دارید میرسید

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

2 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
2
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx