تعبیر خواب زلزله

تعبیر خواب زلزله

فهرست مطالب

زلزله یکی از خانمان سوز ترین بلاهای طبیعی است و چه بسا تجربه آن چه در خواب و چه در بیداری مسلما برای فرد ترسناک خواهد بود.

اگر در خواب خود وقوع زلزله را احساس کرده اید و دوست دارید تعبیر خواب زلزله را بدانید این مطلب برای شما گردآوری شده که تعبیر خواب خود را صحیح و مورد اطمینان بدانید و از اتفاقات آینده تان خبردار شوید.

اما اگر خواب شما شباهتی به موارد بیان شده نداشت خواب خود را در نظرات یا گفتگوی آنلاین تعبیرک بیان نمایید.

تعبیر خواب ریختن نصف زمین :

اگر در خواب خود دیدید که نیمی از زمین فرو رفت و نیم دیگر باقی ماند نشانه این است که : پادشاهی خواهد آمد و اموال آن منطقه را با زور خواهد گرفت.

تعبیر احساس زمین لرزه در خواب :

احساس زمین لرزه در خواب، نشانه آن است که میان ملت‌ها جنگ درخواهد گرفت و نشانه پریشانی و شکست در حرفه است.

ریختن ساختمان

تعبیر خواب ابن سيرين

 • اگر در خواب زلزله ببنید در واقع به معنای این است که مردم آن کشور از پادشاه مورد ستم قرار می گیرند
 • اگر ببینید که زمین در حال جنبیدن است نشانه رسیدن آفت و ضرر به مردم آن منطقه است.
 • اگر خواب ببنید که زمین زیر و رو می شود فتنه و بلاي عظيم در انتظار شما و مردمان آن دیار است.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

 • به طور کلی تعبیر زلزله ، بد و ناپسند است.
 • تعبیر خواب زلزله ، گرفتاری و مصیبت و بدبختی است که از سمت پادشاه به آنها می رسد.
 • دچار شدن مردم به قحطی نیز از تعابیر خواب زلزله خواهد بود.
نظر معبرین غربی درباره تعبیر خواب زلزله :
 • زلزله در خواب نماد قدرت و عضمت است و دلیل آن احساس ترس و خطری است که از شدت لرزش آن به ما دست می دهد.
 • دیدن زمین لرزه و زلزله در مناطقی که به مراتب بیشتر زلزله زخیز هستند یا برای کسانی که زلزله را تجربه نموده اند تعبیر چندانی نخواهد داشت و دانستن اینکه شما در لحضه زلزله چه عملی انجام می دهید یا با چه کسانی هستید در تعبیر خواب شما لازم و ضروری است.
 • زلزله در خواب بیشتر به معنای شوک و اتفاقی ناگهانی است این می تواند در بیداری تعبیر از ضرر و زیان مالی یا از دست دادن شغل داشته باشد.

خسارات زلزله

نظر لیلا برایت تعبیر خواب زلزله می گوید :
 • دیدن زلزله در خواب تعبیر خوبی ندارد و نشانه پیشامدهای غیر منتظره خواهد بود.
 • اگر خواب ببینید که زلزله خسارت وارد کرده ، تعبیر خوابتان این است که دچار ضرر و زیان مالی می شوید.
کارل یونگ در مورد تعبیر خواب زلزله :
 • اگر در خواب خود زلزله ببینید تعبیر خواب شما این است که ثبات خود را از دست می دهید و شرایط جدیدی را تجربه خواهید کرد.
 • این نوع خواب نشان می دهد که شما از نا امنی و بی کسی ترس دارید.
1 1 رای
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه نظرات
1
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx