تعبیر خواب زلزله

تعبیر خواب زلزله

فهرست مطالب

برای مطلع شدن از تعبیر خواب زلزله همراه ما در این مطلب باشید .

مسلما زلزله بلایی خانمان سوز است که سالانه آسیب های فراوانی وارد می کند.

شاید زلزله شما را در خواب نیز ول نکند و در خواب شما هم بیاید که برای شما تعبیر خواب آن را قرار داده ایم.

تعبیر خواب ابن سيرين

اگر در خواب زلزله ببنید در واقع به معنای این است که مردم آن کشور از پادشاه مورد ستم قرار می گیرند

اگر ببینید که زمین در حال جنبیدن است نشانه رسیدن آفت و ضرر به مردم آن منطقه است.

اگر خواب ببنید که زمین زیر و رو می شود فتنه و بلاي عظيم در انتظار شما و مردمان آن دیار است.

ابراهیم کرمانی می گوید :

اگر در خواب خود دیدید که نیمی از زمین فرو رفت و نیم دیگر باقی ماند نشانه این است که :

  • پادشاهی خواهد آمد و اموال آن منطقه را با زور خواهد گرفت.
آنلی بیتون می گوید :

احساس زمین لرزه در خواب، نشانه آن است که میان ملت‌ها جنگ درخواهد گرفت و نشانه پریشانی و شکست در حرفه است.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

به طور کلی تعبیر زلزله ، بد و ناپسند است.

  • تعبیر خواب زلزله ، گرفتاری و مصیبت و بدبختی است که از سمت پادشاه به آنها می رسد.
  • دچار شدن مردم به قحطی نیز از تعابیر خواب زلزله خواهد بود.
معبرین غربی اینگونه تعبیر می کنند که :

زلزله در خواب نماد قدرت و عظمت است و دلیل آن احساس ترس و خطری است که از شدت لرزش آن به ما دست می‌دهد.

زلزله یا همان زمین لرزه ، معانی که در خواب دارد بسیار ضعیف تر از واقعیت است.

اگر شما در منطقه ای زلزله خیز زندگی می کنید ، دیدن زلزله در خواب تعبیر خاصی ندارد.

زلزله در واقع اتفاقی ناگهانی است که اگر در خواب مشاهده شود نشانه از دست رفتن شغل است.

0 0 رای ها
Article Rating
0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx
()
x