تعبیر خواب سجاده

تعبیر خواب سجاده (جانماز)

فهرست مطالب

برای آگاهی از تعبیر خواب سجاده این مطلب را دنبال کنید.

از آنجایی که ما؛ زمانی از جانماز و سجاده استفاده میکنیم؛ که در محضرخداوند تعالی هستیم. پس دیدن این خواب نشانه اشاره بر متبرک و میمون بودن دارد. و دیدنش در خواب بسیار نیکو میباشد.

تعبیر خواب به فرایندی از معنا دادن به رویایی که در عالم خواب مشاهده میکنید، گفته میشود.

اگر در خواب دیدید که؛ بر روی سجاده و در مسجد نشسته اید؛ یعنی که به سفر حج می روید. اما اگر؛ دیدید که جانماز را تا کردید. و زیر بغل قرار دادید، به سفر زیارتی خواهید رفت. (برای خواندن تعبیر خواب مسجد میتوانید به این صفحه رجوع کنید).

چنانچه در خواب دیدید که جانماز سوخته یا سوراخ شده است، به معنی است. که؛ عبادت شما از روی صدق نبوده. و در پیشگاه خداوند مقبول قرار نگرفته است!

منوچهر مطیعی تهرانی می‌ گوید :
  • در تعبیر خواب سجاده اگر، جنس آن از پشم باشد نشان آن است، که به طاعت و صلاح تحریص می‌شوید. ولی اگر جانماز از ابریشم بود، یعنی که؛ راه تزویر و ریا پیش می‌گیرید. و در کار دین صداقت ندارید.
  •  اگر ببینید که جانمازتان را پشت و رو پهن کرده‌اید، یعنی فریب شیطان را می‌خورید. و کاری را از روی هوای نفس انجام می‌دهید. و گمراه خواهید شد.
  • اگر در خواب دیدید، که جانماز را گم کرده‌اید. و به دنبال آن هستید. نشان است، که در خطر وسوسه شیطان قرار گرفته‌ اید.
  • تعبیر خواب سجاده بسیار نیکو است. مخصوصا اگر تعلق به خودتان نداشته باشد. و اگربر روی آن نشسته یا ایستاده باشید! اگر در خواب دیدید که، سجاده ای دارید. ولی شخص دیگری بر آن به نماز ایستاده، یعنی که؛ کاری می‌کنید. که دیگران به تناوب و استمرار از آن بهره مند می‌شوند. و نام شما را به نیکی می‌آورند.
  • اگر ببینید، که بر سجاده شخص دیگری به نماز ایستاده‌اید، یعنی؛ شما از کار خیر دیگران سود می‌برید.
  • اگر دیدید که سجاده دارید. اما سوخته یا سوراخ شده، خواب می‌گوید که؛ گناهی مرتکب شده‌اید. که آثار آن باقی است. و هنوز توبه نکرده‌اید.
جابر مغربی می گوید:
  • اگر بیند که سجاده پشمی یا کرباسین داشت. یا بخرید، دلیل است؛ که به طاعت و عبادت حریص و راغب شود.
  • اگر بیند سجاده او ابریشمین بود. دلیل بر آن است، که طاعت و عبادت و نماز برپا کند. ولی در راه دین ضعیف باشد!

 

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx