تعبیر خواب سگ سیاه

تعبیر خواب سگ سیاه

فهرست مطالب

برای مطلع شدن از تعبیر خواب سگ سیاه این مطلب را دنبال کنید.تعبیر خواب سگ سیاه نشانه خوشی و سعادت در زندگی است و بدین معناست که فردی وارد زندگی شما می شود و بع شما وفادار خواهد بود.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب کامل و واقعی را مشاهده کنید.

اگر در خواب سگ سیاهی را ببینید که به دنبال شما می اید و شما نیز فرار میکنید و ترسیده اید
بدین معناست که خبر های تلخ و بدی به شما می رسد که باعث افسردگی و ناراحتی و عذاب شما میشود.

اگر در خواب ببینید که سگ سیاهی به دنبال فرزند شما می آید و او فرا میکند
نشانه این است که در زندگی یکی از عزیزان و یا دوستان خود را از دست می دهید و این موضوع باعث عذاب و ناراحتی شما می شود.

ابراهیم کرمانی میگوید

اگر در خواب سگ سیاهی را ببینید که پایش زخمی شده است و نشسته است
نشانه این است که به خواسته و آرزوهای خود در زندگی می رسید و موفق می شوید و همچنین پیشرفت میکنید.

آنلی بیتون میگوید

اگر در خواب سگ سیاهی را ببینید که صورتش زخمی شده است نشانه این است که در زندگی ممکن است به بیماری دچار شوید که بسیار سخت خواهدبود وشما را سخت درگیر خواهد کرد.

اگر در خواب سگ سیاهی را ببینید که به دنبال شما می آید و شما فرار میکنید و ترسیده اید
نشانه بلا و مشکلات و گرفترای هایی در زندگی است.

اگر در خواب سگ سیاهی را در خواب ببینید که به مادر شما حمله کرده است نشانه ناامنی در زندگی است.

اگر در خواب ببینید که سگ سیاهی را در حیاط منزل خود دارید
نشانه این است که فردی وارد زندگی شما می شود و به شما وفادار خواهد بود(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب حیاط را مشاهده کنید.)

اگر در خواب ببینیید که سگ سیاهی با شما حرف میزند نشانه این است که روز های خوشی را در پیش دارید
و دشمنان از شما دوری خواهند کرد و دگیر آسیبی به شما نمی رسانند.

اگر در خواب سگ سیاهی را ببینید که گریه میکند نشانه این است که فردی قصد گرفتن جان شما را دارد و میخواهد که به شما آسیب برساند.

اگر در خواب طول سگ سیاهی را ببینید که به دنبال شما می آید و شما از آن ترسی ندارید
نشانه این است که به آرزوهای خود می رسیبد و در زندگی خبر خوب و خوشایندی به شما می رسد.

کارل یونگ میگوید.

اگر در خواب سگ سیاهی را ببینید که بدنش زخمی شده است و مریض حال است
نشانه این است که شما پول و دارایی زیادی را در زندگی از دست می دهید. و این باعث غم و اندوه و ناراحتی شما می شود.

تعبیر خواب سگ سیاه در خواب نشانه بی عدالتی در زندگی است.

اگر در خواب سگ سیاهی را ببینید که به شما پارس میکند نشانه این است که فردی را در زندگیتان از دست می دهید و گرفتار ظلم و بدی می شوید و شانس بزرگی را هم از دست می دهید.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx