30 تعبیر خواب سگ

تعبیر خواب سگ

فهرست مطالب

اینبار اومدیم تا برای شما حداقل 30 تعبیر خواب سگ که شاید شما نیز آن را دیده باشید را برای شما بازگو کنیم؛ بهتر است تا انتها مطلب را با دقت بخوانید و تعبیر دقیق خواب خود را مشاهده کنید.

سگ همواره جز بهترین حیواناتی است که در کنار انسان زندگی می کند و رابطه بسیار خوبی بین انسان و سگ برقرار است و هر دو طرف از این ارتباط کاملا راضی هستند.
این حیوان با وفا همیشه به وفاداری و امنیت شناخته می شود پس بهتر است معنی و تعبیر خواب سگ در شرایط مختلفی را بررسی کنیم و متوجه شویم وجودش در خواب بسته به شرایط چه تعبیری دارد.

اگر خود را در گله ای از سگ ها ببینید نشانه از افراد با وفا در کنار شما هستند و میتوانید در مواقع ضرور روی کمک آنها حساب کنید.

نظر بن اشعث برای تعبیر خواب سگ

 • اگر سگ شکاری را در خواب دیدید، نشانه دشمن است.
 • دیدن اینکه سگی شكار میکنید، دلیل بر آن است. كه از دشمنان، خیر و منفعت به شما میرسد.
 • اگر دیدید كه سگ شكاری ازخود دور کردید، دلیل بر آن است. از دشمنی با منفعت جدا شود.

تعبیر خواب ابن سیرین برای سگ

 • تعبیر خواب سگ دشمنی فرو مایه اما؛ مهربان است. دیدن سگ ماده در خواب، زن فرومایه میباشد. و سگ سیاه، دشمنی از عرب است. و سگ سفید هم، دشمنی از عجم میباشد.
 • اگر بینید كه سگ بر شما پاس می‌كرد، یعنی؛ از دشمنتان، حرف های زشت و ناروا خواهید شنید.
 • گاز گرفتن سگ در خواب، به معنی آسیب رسی، از سمت بدخواهان و دشمنان است.
منوچهر مطیعی تهرانی درباره تعبیر خواب سگ می گوید:
 • اگر در خواب سگی را که می بینید، آشنا به نظر برسد. به معنای دوست و آشنا شماست. چنانچه آن حیوان را غریبه به پندارید. و گمان کنید. تا حالا آن را ندیده اید. در واقع به معنای دشمن شماست.
 • و اگر هم سگ را آرام دیدید، که به حرف های شما گوش می دهد. نشانه دوستی نزدیک است. که بسیار به شما کمک خواهد کرد. و از حمایت های او بهره خواهید برد
 • اینکه صدای سگی را بشنوید. اما او را نبینید، یعنی در واقع از شما غیبت می شود. این حیوان اگر آشنا باشد. و سر و صدا کند، به معنای بحث شما با یکی از نزدیکان است.

تعبیر خواب امام جعفر صادق 

دیدن سگ در خواب چهار حالت مختلف دارد.

 1. دشمن.
 2. پادشاه طمعکار.
 3. دانشمند بد عمل وخادم بد رفتار.
 4. دانشمند بد عمل وخادم بد رفتار.
0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

11 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
11
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx