تعبیر خواب سگ

تعبیر خواب سگ

فهرست مطالب

برای مطلع شدن از تعبیر خواب سگ این مطلب را دنبال کنید.

اگر گله ای سگ را دیدید، به معنای این است. که وارد جمعی خواهید شد. که در بین آنها غریبه هستید.

تعبیر خواب به شما کمک می کند تا خواب های خود را در کمترین زمان ممکن تعبیر کنید.

بن اشعث می گوید:
 • اگر سگ شکاری را در خواب دیدید، نشانه دشمن است.
 • دیدن اینکه سگی شكار میکنید، دلیل بر آن است. كه از دشمنان، خیر و منفعت به شما میرسد.
 • اگر دیدید كه سگ شكاری ازخود دور کردید، دلیل بر آن است. از دشمنی با منفعت جدا شود.

تعبیر خواب ابن سیرین

 • تعبیر خواب سگ دشمنی فرو مایه اما؛ مهربان است. دیدن سگ ماده در خواب، زن فرومایه میباشد. و سگ سیاه، دشمنی از عرب است. و سگ سفید هم، دشمنی از عجم میباشد.
 • اگر بینید كه سگ بر شما پاس می‌كرد، یعنی؛ از دشمنتان، حرف های زشت و ناروا خواهید شنید.
 • گاز گرفتن سگ در خواب، به معنی آسیب رسی، از سمت بدخواهان و دشمنان است.
منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:
 • اگر در خواب سگی را که می بینید، آشنا به نظر برسد. به معنای دوست و آشنا شماست. چنانچه آن حیوان را غریبه به پندارید. و گمان کنید. تا حالا آن را ندیده اید. در واقع به معنای دشمن شماست.
 • و اگر هم سگ را آرام دیدید، که به حرف های شما گوش می دهد. نشانه دوستی نزدیک است. که بسیار به شما کمک خواهد کرد. و از حمایت های او بهره خواهید برد
 • اینکه صدای سگی را بشنوید. اما او را نبینید، یعنی در واقع از شما غیبت می شود. این حیوان اگر آشنا باشد. و سر و صدا کند، به معنای بحث شما با یکی از نزدیکان است.

تعبیر خواب امام جعفر صادق 

دیدن سگ در خواب چهار حالت مختلف دارد.

 1. دشمن.
 2. پادشاه طمعکار.
 3. دانشمند بد عمل وخادم بد رفتار.
 4. دانشمند بد عمل وخادم بد رفتار.
0 0 رای ها
Article Rating
9 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
9
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx
()
x