تعبیر خواب سیب

تعبیر خواب سیب

فهرست مطالب

تعبیر خواب سیب چه نشانه ای دارد؟

دیدن سیب در خواب، نشانه همت بیننده در شغل و صنعت است. سیب در خواب بسیار خوب است. و همچنین؛ نشان از ثروت و مال، کمال، زیبایی است. همچنین؛ به لذت جنسی و باروری اشاره دارد.

اگر در خواب ببینید، که سیب ها بر روی زمین افتادند. و پراکنده شدند، تعبیرش این است. که باید عاقلانه و با درک بهتر و بیشتر دوستان خود را انتخاب کنید.

در سایت ما میتوانید، تعبیر خواب را مشاهده کنید.

تعبیر خواب ابن سیرین

 • دیدن سیب ترش در خواب، نشانه رنج و بیماری و سختی است.
 • تعبیر خواب سیب نشانه، سود و منفعت از طرف پادشاه می‌ باشد.
 • اگر خواب ببینید، سیب سرخی را از درخت چیده اید. و میخورید. یـعـنـی؛ صاحب فرزندی دختر میشوید.
 • تعبیر خواب دیدن؛ سیب سفید در خواب نشانه، سود و منفعت از طرف بازرگانان می‌باشد.
 • اگر، ببینید سیب سفیدی را به دو نیم کرده‌ اید. یـعـنـی؛ از شریک و همکار خودتان جدا خواهید شد.
آنلی بیتون می گوید:
 • اگر خواب ببینید که، سیب ها بر زمین افتاده اند، نشانه آن است. که دوستانتان شما را با چرب زبانی و زرنگی شما را فریب می دهند.
 • خواب سیب قرمز نشانه آن است. که برای بیننده؛ خواب حوادث و اتفاقات مطلوب و خوبی رخ خواهد داد.
 • اگر ببینید، سیب خراب یا کرم زده میخورید، تعابیر خوبی به دنبال نخواهد داشت. اما اگر؛ ببینید سیبی سالم و خوشمزه را گاز می زنید، دلالت بر آن دارد. که به اهداف و خواسته ها و آرزو هایی که داشتید، به درستی آگاه می شوید. و بی هیچ تردیدی و شکی به سمت اهداف خود گام بردارید.
کارل یونگ می گوید:
 • تعبیر سیب خوردن نشانه هماهنگی، خوشی و باروری است.
 • خوردن سیب ممکن است. سمبلی از شهوت جنسی، تمایلات شهوانی و آگاهی جنسی باشد. که مربوط به داستان سیب آدم و حوا و باغ ممنوعه می شود.
 • دیدن سیب گاز زده یا پلاسیده در خوابتان بیانگر این است. که هرچه؛ برای هدفتان تلاش میکنید، بطور کامل به آن نمیرسید. و نشده است. و حتی ممکن است. برای شما مضر و زیان بار باشد.
ابراهیم کرمانی میگوید:
 • خوردن سیب ترش در خواب نشانه، دریافت خبر بد و ناخوشایند است.
 • سیب شیرین نشانه خبر خوش و خوشایند است.
0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

3 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
3
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx