تعبیر خواب شکستن سر

تعبیر خواب شکستن سر

فهرست مطالب

در اینجا می خواهیم در مورد تعبیر خواب شکستن سر اطلاعاتی را به شما گزارش دهیم.تعبیر خواب شکستن سر نشانه گرفتار شدن و مشکلات در زندگی است.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.

اگر در خواب ببینید که سرتان شکسته است و درد دارید نشانه این است که فردی در زندگیتان میخواهد که به شما آزار برساند و شما را فریب دهد.

آنلی بیتون میگوید

اگر در خواب ببینید که سر همسرتان شکسته است نشانه این است که شما و همسرتان از هم جدا می شوید و طلاق می گرید.

اگر در خواب ببینید که سرتان شکسته است و شمارا به بیمارستان می برند
نشانه این است که ثروتمند می شوید و به اهدافی که در سر دارید میرسید.

مطیعی تهرانی میگوید

اگر در خواب دیدی که ضربه ای به سرت خورده است و آن دو نیم شده است  وسرت شکسته است
معنی خواب این است که پدر و مادرت را از دست می دهی
و این از دست دادن باعث افسردگی شما می شود و عذاب میشید

اگر در خواب دیدی که ضربه ای به سر تو می خورد و دو نیم می شود و سرت شسکت  و بعد از آن خوب می شود
معنی خواب این است که پدر و مادرت  به بیماری سختی مبتلا می شوند
اما به زودی پس از مدتی حالشان خوب می شود.

ابراهیم کرمانی میگوید

اگر در خواب دیدید که با کسی جنگ و  دعوا می کنید که او را نمی شناسید ودر این جنگ و دعوا سرتان می شکند
معنی خواب شما این است که از آشنایی ناراحت  و غمگین می شوید
ولی خیلی زود این ناراحتی برطرف می شود. وبا او صحبت میکنید و کینه را دور می اندازید(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب جنگ و دعوا را مشاهده کنید.)

اگر در خواب ببینید که در تصادفی سر شما می شکند نشانه این است که دیگران پشت سر شما بد گویی و غیبت میکنند
و همچنین شما را کم اهمیت جلوه می دهند و به شما بی اعتنایی میکنند.

کارل یونگ میگوید

اگر در خواب ببینید که سوار موتور شده اید و می افتید و سر شما می شکند
نشانه این است که فردی وارد زندگی شما می شود که تغییراتی را به وجود می آورد که این تغییرات خوب ومثبت است

اگر در خواب ببینید که سر فرزندتان شکسه است نشانه این است که اتفاقی برایتان می افتد
که این اتفاق باعث خوشحالی شما می شود و حالتان را خوب میکند.

اگر در خواب ببینید که سرتان شکسته است و خونریزی میکند
نشانه این است که فردی پشت سر شما بد گویی میکند و آبروی شما را می برد.

در سرزمین رویاها امده

دیدن شکستن سر در خواب نماد این است که مشکلاتتان حل خواهد شد

اگر در خواب ببینید که با فرد غریبه ای دعوا میکنید و در این درگیری سرتان می شکند
نشانه این است که ممکن است در زندگی آرامش و آسایش شما بهم بریزد ودر زند گی بد شانسی بیاورید.

اگر در خواب ببینید که سر مادرتان شکسته است نشانه این است که دوره ایاززندگیتان پر از ناراحتی و آشفتگی می شود.

4 7 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

15 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
15
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx