تعبیر خواب شکستن گلدون

تعبیر خواب شکستن گلدون

فهرست مطالب

برای مطلع شدن از تعبیر خواب شکستن گلدون این مطلب را دنبال کنید.تعبیر خواب شکستن گلدون در خواب نشانه نفرت و کینه و دورویی و فریب است. و نشانه ناکامی در زندگی است.

اگر در خواب ببینید که  گلدون شما شکسته است بدین معناست که خبر هایی به شما می رسد که میتواند باعث عذاب و ناراحتی شما شود.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.

اگر در خواب ببینید که گلدون همسایتان را می شکنید نشانه این است که فردی می خواهد که با شما دشمنی کند
و به شما آسیب برساند پس شما نیز باید مراقب باشید
تا کسی به شما صدمه وارد نکند و از برخی افراد در زندگیتان دوری کنید.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب دشمن را مشاهده کنید.)

آنلی بیتون میگوید

تعبیر خواب شکستن گلدون بدین معناست که اگر در خواب ببینید که گلدان شما میشکند و گل های شما خراب می شود
نشانه این است که در حادثه و اتفاقی یکی ازعزیزان و یا خانواده تان را ازدست می دهید
و این موضوع باعث عذاب و ناراحتی شما می شود.

اگر در خواب ببینید که همسرتان گلدان خانه تان را به سمت شما پرتاب میکند و این گلدان میشکند نشانه این است
که ممکن است که در آینده نزدیک اختلاف و درگیری و دعوایی بین شما و همسرتان به وجود آید و به طلاق و جدایی  منجر شود .

مطیعی تهرانی میگوید

تعبیر خواب شکستن گلدان بدین معناست که اگر در خواب بینید که گلدان شما میشکند
و گل هایتان خراب می شود نشانه این است که باید مراقب برخی ازرفتار وکارهای خود باشید
که ممکن است که این بی احتیاطی مشکل ساز شود.

اگر در خواب گلدانی به رنگی سفید را ببینید که توسط فرزندتان می شکند
نشانه این است که اتفاقات بسیار خوبی برایتان می افتد و از طرف خداوند به شما رزق و روزی و نیکی می رسد

اگر در خواب ببینید که گلدانتان شکسته است و آن را با چسب دوباره بهم می چسیانید و به حالت اولیه خود برگردد
نشانه این است که در زندگی به موفقیت می رسید و در کاری شرکت میکند
و ازآن کار نتیجه خوبی میگیرید. و کارهایتان درست می شود و پیشرفت میکنید.

کارل یونگ میگوید

تعبیر خواب شکستن گلدون بدین معناست که اگر در خواب ببینید که گلدان شمات شکسته است
و دیگر قابل استفاده و کاشت گل نیست بدین معناست که فردی میخواهد که در زندگی اموال و دارایی شما را غارت کند
و به مال شما دست درازی کنید اما شما باید مانع این کار شوید.

تعبیر خواب شکستن گلدان بدین معناست که اگر در خواب ببینید که گلدان شما ترک ور میدارد
و می شکند نشانه این است که شما باید روی کاری تمرکزکنید
و فقد به آن اهدافی که در سر دارید فکر کنید تا به موفقیت برسید .

در سرزمین رویاها آمده

اگر در خواب ببییند که گلدان شما شکسته و اما دوباره گلدانی را می خرید و در آن گل میکارید
نشانه این است که در زندگیتان با فردی آشنا می شویدو میخواهید که با او ازدواج کنید و تشکیل خانواده دهید.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx