تعبیر خواب عقرب سیاه

تعبیر خواب عقرب سیاه

فهرست مطالب

برای مطلع شدن از تعبیر خواب عقرب سیاه این مطلب را دنبال کنید.تعبیر خواب عقرب سیاه در خواب نشانه اتفاقات بد و ناگوار است و همچنین نشانه شنیدن خبر هاب بد است.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب کامل و واقعی را مشاهده کنید.

اگر در خواب عقرب سیاهی را ببینید که شما را گزیده است و بدنتان کبود شده است
نشانه این است که در زندگیتان فردی را ازدست می دهید و یا فردی باعث عذاب و ناراحتی شما می شود.

اگر در خواب عقرب سیاهی را ببینید که شما را زخمی کرده است و شما آن را کشتید
نشانه این است که شما در زندگی به آرزوهای خود می رسید و از زندگی خود بهره مند می شوید

آنلی بیتون میگوید

اگر در خواب ببینید که عقرب سیاهی را با بیل کشتید بدین معناست که در زندگی باید بیشتر مراقب خود باشید
تا دیگران نتوانند به راحتی به شما صدمه وارد کنند.

اگر در خواب عقرب سیاهی را ببینید که به اتاق خواب شما امده است و میخواهد به بدن و یا صورت شما آسیب برساند
نشانه این است که در زندگی شما نیزدشمنان زیادی پیدا میکنید باید سعی کنید از افراد سمی در زندگیتان دوری کنید.

اگر در خواب عقرب سیاهی را در داخا لباس خود دیدید نشانه این است که در کاری شرکت میکنید
و در ان کاری که انجام داده اید نتیجه خوبی را به دست نمی آورید در صورت تمایل میتوانید نعبیر خواب لباس را مشاهده کنید.)

اگر در خواب عقرب سیاهی را در داخل کوچه تان دیدید و آن را با پایتان له کردید بدین معناست
که گرفتار مشکلاتی میشوید که حل شدن این مشکلات کار سخت و دشواری است.

مطیعی تهرانی میگوید

تعبیر خواب دیدن عقرب سیاه در خواب نشانه بدی و مشکلات و سختی در زندگی است.

اگر در خواب عقرب سیاهی را ببینید که مرده است نشانه این است که خوشی و سعادت در زندگی می بنیید
و به آرزوهای خود می رسید و همچنین در زندگی پیشرفت میکنید و به موفقیت می رسید.

اگر در خواب عقرب سیاهی را در بیابانی دیدید که آن عقرب به شما آسیب رساند
بدین معناست که فردی در بیداری شما را عذاب می دهد و میخواهد که اموال و دارایی های شما را ازتان بگیرد و اموال شما را غارت کند

اگر در خواب عقرب سیاهی را در خانه دوستتان دیدید و ببینید که مرده است
نشانه این است که برای آن دوستتان خطرات و اتفاقاتی می افتد که ممکناست نگران کننده باشد.

کارل یونگ میگوید

اگر در خواب عقرب سیاهی را ببینید که در شلوار شما رفته است و شما با دیدن آن حیرت زده و ترسیده اید
نشانه این است که دیگران به شما طلم و بدی میکنند ولی شما جواب بدی انها را با خوبی بدهید تا در زندگی کامروا شوید.

اگر در خواب عقرب سیاهی را ببینید که ازخانه شما فرار میکند و به بیرون می رود نشانه این است که شما در زندگی با فردی روبرو میشوید که بسیار ازاو خوشتان می آید و ممکن است که با او تن به ازدواج دهید.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

2 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
2
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx