تعبیر خواب عمو و دایی

تعبیر خواب عمو و دایی

فهرست مطالب

شاید تا به حال برای شما هم پیش آمده که در خواب یکی از خویشاوندان نزدیک خود را دیده باشید.
در این پست تعبیر خواب عمو و دایی را برای شما قرار داده ایم.

معبری غربی تعبیر خواب عمو و دایی را از نظر روانشناسی بدین گونه بیان میکند:
مشاهده عمو و دایی در خواب نشانگر ویژگی ها و میراث خانوادگی شما می باشد. دیدن چنین رویایی در خواب سمبلی از ایده های نو و پدید آمدن آگاهی ها، به شمار میرود.

دیدن عمو و دایی که در قید حیات نیست، مشاهده آن در عالم خواب نمایانگری از، ضمیر ناخودآگاه شماست که راجع به یک حقیقت پنهان یا یک راز خانوادگی که لازم است آشکار شود هشدار میدهد.
همچنین مشاهده بستگان در خواب نیز میتواند نشان دهنده زندگی شخصی شما باشد که از آن رضایت خاطر ندارید!

ما با در تعبیر خواب آنلاین ، در کمترین زمان ممکن خواب های شما را تعبیر میشود

لوک اویتنهاو می گوید:

دایی، عمو : نشانگر کسب منفعت و سود زیاد است.

آنلی بیتون می ‌گوید:

1ـ دیدن عموی خود در خواب، نشانه آن است که به زودی خبرهایی غم انگیز به گوشتان خواهد رسید.
2ـ اگر خواب ببینید عموی شما دچار اختلال روانی شده است، نشانه آن است که با اقوام اختلاف پیدا خواهید کرد و مدتی رابطه خود را با آنها به کلی قطع خواهید نمود.
3ـ اگر خواب ببینید عمویتان مرده است، نشان آن است که با دشمنانی سرسخت رو در رو خواهید شد.
4ـ اگر خواب ببینید با عموی خود سوء تفاهمی پیدا کرده اید، نشانه آن است که با افراد خانواده خود اختلاف پیدا خواهید کرد.

کارل گوستاو یونگ می گوید:

دیدن عمو و دایی در عالم خواب نشان دهنده ویژگی ها و میراث خانوادگی شما می باشد.
دیدن چنین رویایی در خواب سمبلی از ایده های تازه و نو و پدید آمدن آگاهی ها به شمار میرود.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx