تعبیر خواب قبر

تعبیر خواب قبر

فهرست مطالب

برای اطلاع از تعبیر خواب قبر تا انتهای مطلب با ما همراه باشید.

اگر در خواب قبر دیدید یا در خواب دیدید که مرده اید و شما را در قبر می گذارند یا در خواب دیدید که شما زنده هستید و شما را در قبر می گذارند.

ویا به هر نحوی در خواب خوابی ببینید که به قبر مربوط باشد در این مطلب به جواب تعبیر خواب خود خواهید رسید.

در این مطلب تمامی تعابیری که درباره تعبیر خواب قبر بیان می شود را برای شما تعبیرکی های عزیز توضیح خواهیم داد

و در نهایت شما تعبیرکی های عزیز می توانید با مطالعه این مطلب به تعبیر خواب کامل و دقیق خود برسید.

اگردر خواب قبر را ببینیم چه معنی می دهد؟

قبر خالی

لیلا برایت می گوید

1-تعبیر خواب قبر،اگر شخص بیننده خواب در خواب قبر را ببیند و از آن بترسد می تواند بیانگر این باشد

که امکان دارد شخص بیننده خواب دچار گرفتاری هایی شود.

2-اگر شخص بیننده خواب در خواب ببیند که خودش و همسرش را به هم درون یک قبر می گذارند

می تواند بیانگر جدایی و فاصله باشد و امکان دارد مشکلات خانوادگی برای شخص بیننده خواب اتفاق بیفتد.

3-اگر شخص بیننده خواب در خواب ببیند که در اتاق خوابش یک قبر وجود دارد می تواند بیانگر این باشد

که امکان دارد شخص بیننده خواب دیگر بچه دار نمی شود.

4-اگر شخص بیننده خواب در خواب ببیند که قبری را می بیند و از دیدن قبر خوشحال می شود می تواند بیانگر این باشد

که شخص بیننده خواب مشکلات زیادی را گذرانده است و دیگر کمتر چیزی می تواند شخص بیننده خواب را آزار دهد.

اگر در خواب بمیریم و ما را در درون قبر بگذارند چه معنی می دهد؟

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید

1-تعبیر خواب قبر، اگر شخص بیننده خواب در خواب ببیند که میمیرد و او را در درون قبر می گذارند می تواند بیانگر این باشد

که احتمالا شخص بیننده خواب عمر طولانی خواهد داشت ولی امکان دارد از این عمر طولانی به درستی استفاده نکند.

2-اگر شخص بیننده خواب در خواب ببیند که میمیرد و او را در درون قبر دو نفره می گذارند می تواند بیانگر یک شکست عاطفی باشد

ممکن است شخص بیننده خواب دچار یک شکست عاطفی شده باشد یا در آینده دچار یک شکست عاطفی شود.

3-اگر شخص بیننده خواب در خواب ببیند که یکی از عزیزانش می میرد و او را در درون قبر می گذراند می تواند بیانگر این باشد

که امکان دارد اتفاقاتی برای شخصی که شخص بیننده خواب آن را بسیار دوست دارد بیفتد این اتفاق می تواند یک حادثه ساده باشد یا یک حادثه تلخ.

تعبیر خواب زنده به گور شدن در قبر

1-تعبیر خواب قبر،اگر شخص بیننده خواب در خواب ببیند که زنده است ولی او را زنده به گور می کنند

می تواند بیانگر دسیسه هایی باشد که عده ای برای بد نام کردن شخص بیننده خواب کشیده اند.

2-اگر شخص بیننده خواب در خواب ببیند که نمرده است و او را درون قبر می گذارند می تواند بیانگر فقر در دوران جوانی باشد.

قبر زیر زمینی

کارل گوستاو یونگ می گوید

1-تعبیر خواب قبر،اگر شخص بیننده خواب در خواب ببیند که او را زنده به گور می کنند می تواند بیانگر این باشد

که شخص بیننده خواب آرزو های بسیاری دارد ولی بسیار آدم ترسویی است.

2-اگر شخص بیننده خواب در خواب ببیند که می خواهند او را زنده به گور کنند و او هیچ کاری نمی کنند

می تواند بیانگر این باشد که شخص بیننده خواب امید خاصی به زندگی دارد و بسیار افسرده است.

3-اگر شخص بیننده خواب در خواب ببیند که می خواهند او را زنده به گور کننده ولی شخص بیننده خواب فرار می کند

می تواند بیانگر این باشد که شخص بیننده خواب در مقابله مشکلاتش ضعف نشان نمی دهد.


همچنین بخوانید:تعبیر خواب فرار کردن


اگر تاکنون به جواب تعبیر خوابتان نرسید علاوه بر گفتگوی آنلاین شما عزیزان می توانید از  تعبیر خواب تلفنی سایت نیز استفاده کنید

شماره تلفن تعبیر خواب را شماره گیری کنید و خوابتان را برای معبرین تعبیرک تعریف کنید و به صورت کاملا خصوصی  تعبیر دقیق خوابتان را مطلع شوید.

اگردر خواب قبر را ببینیم آیا نشانه خوبی دارد؟

بی شک دیدن گور و قبر و قبرستان در خواب ترس و وحشت بسیار زیادی دارد. اگرچه برای بعضی از افراد قبر و قبرستان مکانی خوفناک شمار می‌رود. اما؛ تعبیر خواب قبر و گور می تواند، بسیار مثبت باشد.

در تعبیر خواب قبر میتوان به عمری طولانی، زندگی شاد، و موفقیت در زندگی اشاره کرد.

مرکز تعبیر خواب به شما کمک می کند تا خواب های خود را در کمترین زمان ممکن تعبیر کنید.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:
 • دیدن قبر در خواب به هیچ وجه وحشتناك نیست. بسیاري از معبران نوشته اند؛ که قبر در خواب زندان است. و گرفتاری های شدید زندگی.
 • چنانچه ببینید؛ که مرده اید. و شما را در قبر قرارمی دهند. و هر چه فریاد میزنید؛ کسی صدایش را نمی شنود. به شدت گرفتار سختی و تنگدستی می شوید.
 • کسی که در خواب ببیند، بر بام خانه اش قبر می کنند. یعنی؛ عمر بیننده خواب دراز می شود.
حضرت دانیال گوید:
 • دیدن گور درخواب، دلیل بر زندان است
 • اگر بیند گوری از بهر خود کند، دلیل که عیش بر وی تنگ شود. و نیز گویند که؛ به سفر رود.
 • چنانچه؛ دید او را در گور نهادند. و خاک بر سر او ریختند، دلیل بر نقصان دین او بود.

تعبیر خواب ابن سیرین

 • اگر وی را در گور نهادند، دلیل که او زندان کنند.
 • اگر بیند بر بام خانه او گور می کندند، دلیل که عمر او دراز بود.
 • تعبیر خواب قبر دلیل صحبت است. با جاهلان که دین و دنیای ایشان به فساد بود.
ابراهیم کرمانی گوید:

زیارت گورستان در خواب، دلیل بر آن است. که اهل زندان را دلداری کند.

تعبیر خواب امام جعفر صادق 

دیدن گورستان بر سه وجه است.

 • غم
 •  زندان
 • محنت.
آنلی بیتون می‌گوید:
 • تعبیر خواب قبرستان ناامیدی است.
 • قبرستان ویران و خرابدر خواب، نشانه بیماری یا نزدیک شدن به مرگ است.
 • دیدن قبر خود ناامیدی و بیمار شدن است.
 • خواندن نوشته سنگ قبر، وظایف سنگین میباشد.
 • یدن قبر تازه حفر شده، به سختی افتادن به دلیل اشتباهات دیگران است.
 • راه رفتن روی قبرها مرگ غیر طبیعی یا ازدواج ناموفق میباشد.
 • نگاه کردن به قبر خالی، نا امیدی و از دست دادن دوستان است.
 • اگر برای دفن جسد و گرفتن گور به قبرستان می روید، و بعد از برگشتن می بینید؛ جسد ناپدید شده است. علامت آن است. که دچار گرفتاریی غیرمنتظره خواهید شد.

کندن قبر

 آنلی بیتون می گوید:
 • اگر ببینید در قبرستانی زیبا و سرسبز هستید، دلالت بر آن دارد. که اخبار سلامت کسی را می شنوید. که بطور کل از زنده ماندنش قطع امید کرده بودید.
 • دیدن قبرستانی متروک و پر از بوته های خار، دلالت بر آن دارد که عمر طولانی خواهید کرد. و مرگ تمام عزیزان خود را خواهید دید، فردی بیگانه از شما مراقبت خواهد کرد.
 • چنانچه؛ عروسی خواب ببیند هنگام ازدواج از قبرستانی می گذرد، نشانه آن است. که در اثر تصادف شوهر خود را از دست می دهد.
 • بیوه ای خواب ببیند در تاریکی شب وارد قبرستان می شود، دلالت بر آن دارد. که لباس عزا را از تن درمی آورد. و لباس عروسی بر تن خواهد کرد.
 • اشخاص مسن خواب قبرستان ببینند، دلالت بر آن دارد. که به سفری خواهند رفت. که برایشان آرامش و آسودگی به ارمغان می آورد.

شما تعبیرکی های عزیز می توانید نظرات و سوال هایتان را درباره این مطلب در قسمت نظرات با ما و دیگر کاربران در میان بگذارید.

3 1 رای
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

5 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
5
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx