تعبیر خواب مانتو سفید

فهرست مطالب

برای مطلع شدن از تعبیر خواب مانتو سفید این مطلب را دنبال کنید.تعبیر خواب مانتو سفید نشانه تمام شدن مشکلات و سختی ها در زندگی است.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.

اگر در خواب ببینید که مانتو سفیدی دارید و آن را می پوشید نشانه این است که خبر های خوب و خوشی به شما می رسد.

مطیعی تهرانی میگوید

اگر در خواب ببینید که همسرتان برای شما مانتو سفیدی را می خرد

نشانه این است که ممکن است فردی باعث آزار و اذیت شما شود و دیگران شما را فریب خواهند داد.

اگر در خواب ببینید که مانتو سفیدی دارید که پاره شده است

نشانه این است که  گرفتار مشکلاتی می شوید و به بیماری دچار می شوید.

اگر در خواب ببینید که مادرتان برای شما مانتو سفیدی می خرد

نشانه این است که رزق و روزی فراوان به زندگی شما می آید و پیشرفت میکنید.

آنلی بیتون میگوید

تعبیر خواب مانتو سفید بدین معناست که اگر در خواب ببینید که مانتو سفیدی دارید که کثیف شده است

نشانه این است که دستتان زخمی می شود و شما آن را پانسمان می کنید.( در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب پانسمان را مشاهده کنید.)

اگر در خواب ببینید که مانتو سفیدی دارید که آن را می شویید

نشانه این است که گرفتاری ها و مشکلات شما حل خواهند شد و دوستان و آشنایان به شما در انجام کارهایتان کمک میکنند.

اگر در خواب ببینید که مانتو سفیدی دارید که خیس شده است

نشانه این است که غم و اندوه و ناراحتی به شما می رسد.

ابراهیم کرمانی میگوید

اگر در خواب مانتو سفید کهنه و مندرس یا تمیز و مرتب ببینید ،

نشانه آن است که در تعهدات خود با شکست مواجه خواهید شد . و به عهد خود و قولی که به خود داده اید وفا نمی کنید.

اگر خواب ببینید با فردی سفیدپوش قدم می زنید ، که مانتو سفید پوشیده است

علامت آن است که شخص مورد نظر مضطرب و بیمار خواهد شدو اتفاقات بدی برایش می افتد که تلخ و ناراحت کننده است.

کارل یونگ میگوید

اما اگر آن فرد دختر یا کودک باشد که مانتو سفید پوشیده است

نشانه آن است که در یکی از فصول سال زندگی راحت و آسوده ای خواهید کرد و به آرامش و آسایش می رسید.

و دیگران به زندگی شما حسادت خواهند کرد.

اگر در خواب مانتویی به رنگ سفید ببینید ، نشانه آن است که خواسته ها و آرزوهای خود را تغییر می دهید

و به این وسیله از دست دشمنانی جدی می گریزید و فرار می کنید.

اگر فرد پیر یا جوانی را در خواب ببینید که مانتویی سفید برازنده بر تن دارید ،

علامت آن است که به این افراد علاقه چندانی ندارید .

اگر در خواب ببینید که خواهرتان مانتو سفیدی را به تن دارد

نشانه این است که مغاره ای را در منطقه ای می خرید و در آنجا سرمایه گذاری میکنید و وسایلی را به فروش می گذارید.

اگر در خواب ببینید که مانتو سفیدی را به فرد فقری می دهید نشانه این است که  خداوند به شما فرزندی می دهید

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه نظرات
1
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx