تعبیر خواب ماهی سفید

تعبیر خواب ماهی سفید

فهرست مطالب

در اینجا می خواهیم در مورد تعبیر خواب ماهی سفید اطلاعاتی را به شما گزارش دهیم.تعبیر خواب ماهی سفید نشانه رسیدن مراد و آرزو و خواسته هایتان است.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب کامل و واقعی را مشاهده کنید

اگر در خواب ماهی سفیدی را ببینید که  درون حوض است نشانه این است که روز های خوبی را در پیش دارید و به آرامش و خوشی می رسید.

تعبیر خواب ماهی سفید بدین معناست که اگر در خواب ماهی سفیدی را ببینید که مرده است
نشانه این است که مشکلات و گرفتاری های شما حل نخواهد شد
و در زندگی دشمنان زیادی را پیدا میکنید که قصد گرفتن جان شما را دارند.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب دشمن را مشاهده کنید.)

آنلی بیتون میگوید

اگر ببیننده خواب ببینید که مادرش به او ماهی سفیدی می دهد نشانه این است که روزی فراوانی به زندگی او می آید.

خریدن ماهی سفید  در خواب این است که ممکن است در آینده با مشکل کوچکی دست و پنجه نرم کنید و البته در این مبارزه سخت پیروز خواهید شد و به آسایش و آرامش می رسید.

حمله ماهی سفید در خواب نشان از مشکلات عاطفی در زندگی است.
این خواب نشانه این است که زندگی از کنترل شما خارج شده است
و شما برخی از احساسات خود را سرکوب کرده اید  و همچنین میل به ادامه دادن زندگی ندارید.

ابراهیم کرمانی میگوید

تعبیر خواب ماهی سفید در خواب نشانه خوبی است.
نشانه این است که به زودی از کسی که دوست دارید پیامی به شما خواهد رسید
و یا او را از نزدیک ملاقات می کنید که شما را بسیار خوشحال خواهد کرد. و به آرزویتان می رسید.

اگر در خواب ماهی سفیدی را ببینید که درون آب شنا میکند نشانه این است که خداوند فرزندی به شما می دهد.

تعبیر خواب کشتن ماهی سفید در خواب نشانه بر آروده نشدن آرزوهایتان است و نشانه این است که کارهایتان گره می خورد.

تعبیر خواب شنا کردن ماهی سفید در استخر آب نشانه این است که دوستان زیادی را پیدا میکنید
که به شما کمک خواهند کرد و شما را به آرامش می رسانند.

مطیعی تهرانی میگوید

اگر در خواب ببینید که برای عید ماهی سفید می خرید و آن را بر سفره هفت سین خود می گذارید
بدین معناست که در کاری پیروز می شوید و دیگران را راهنمایی میکنید تا به موفقیت و پسروزی برسند.

اگر در خواب ببینید که ماهی دارید کهبه رنگ سفید است نشانه این است که در شهر شما آتش سوزی رخ می دهد و جان برخی از دوستانتان را می گیرد و گرفتار می شوند.

اگر در خواب بببنید که ماهی سفید را بیرون از آب گذاشته اید
نشانه این است که زلزه می آید و خانه شما را خراب میکند و جانتان را می گیرد.

کارل یونگ میگوید

دیدن ماهی سفید و زخمی در خواب نشانه بیماری و ناامنی در نزدگی است.

اگر ببینید که همسرتان برای شما ماهی به رنگ سفید می آورید و شما آن را درست میکنید و می خورید
نشانه این است که به خوشی می رسید و همچنین خوشبخت می شوید.

2.7 3 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

2 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
2
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx