تعبیر خواب نردبان

تعبیر خواب نردبان

فهرست مطالب

ما در این مطلب می خواهیم برای شما تعبیر خواب نردبان را شرح بدهیم .

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.

قطعا نردبان جز مواردی محسوب می شود که همه افراد ایرانی با آن آشناییت دارند.
در گذشته نردبان را در تمامی حیاط های قدیمی میشد پیدا کرد و خیلی وسیله کاربردی محسوب می شد.
امروزه اما کمتر مورد استفاده قرار میگیرید و یا دیگر کودکان وسیله بازی به نام نردبان ندارند تا از آن مدام بالا و پایین بروند.

اما اینبار میخواهیم توضیحی درباره دیدن نردبان در خواب به شما بدهیم .
قطعا باید بدانید که دیدن هر نوع نردبان در خواب چه معنی و مضمونی دارد.

اگر ببنید که از نردبان در حال افتادن هستید می تواند معانی مختلفی داشته باشد که در تعبیر خواب افتادن از نردبان بهتر است مشاهده کنید و به تعبیر خواب خود در این مورد پی ببرید و آگاهی کاملی در این رابطه داشته باشید.

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

اگر در خواب ببینید که از نردبان بالا می روید، خوب است و تعبیر خواب شما می گوید در کار پیشرفت می کنید و ارتقا می یابید.  اما پایین امدن از نردبان خوب نیست چون تاویلی است از سقوط و نزول و تنزل شان و مقام .

در صورتی که از نردبان آهنی استفاده کنید یعنی قدرت و محکمی خاصی در کار های شما وجود دارد.
همچنین اگر نردبان از جنس چوب باشد یعنی سستی و عدم ثبات در کار هایتان پیش خواهد آمد.

آنلی بیوتن می گوید :

1 بالا رفتن از نردبان در خواب ، نشانه سعادت و شادمانی بی حد است .

2 اگر خواب ببینید بوسیله نردبانی فرار می کنید علامت ان است که در زندگی پیروز و موفق خواهید شد .

3 اگر در خواب به هنگام بالا رفتن از نردبان باشید و سرگیجه داشته باشید تعبیر ان است که به راحتی نمی توانید امتیازات جدید را بپذیرید .

4 اگر در خواب مشاهده کنید که از نردبانی بالا می روید بیانگر ان است که زندگی خوبی خواهید داشت .

لوک اویتنها می گوید :

دیدن ان : حرص و نارضایتی

نردبان ایستاده : مراقب دزد باشید

پایین امدن از نردبان : دارابودن مقامی والا

بالا رفتن از رفتن : بهتر شدن اوضاع مادی زندگیتان

تعبیر خواب امام جعفر صادق

اگر دوستان و همراه خوب را ببنید که از نردبان استفاده می کنند یعنی به پیشرفت و بزرگی خواهند رسید.

اگر دشمنان و افراد گناه کار را در حال استفاده از نردبان در خواب خود دیدید یعنی دچار مشکل می شوند.

تعبیر خواب ابن سیرین

در صورتی که در خوابتون ببنید از نردبانی بالا می روید که از گل ساخته شده بود یعنی آینده خوبی در پیش دارید.
چنانچه جنسش از چوب بود یعنی اعتقاد به دین شما پایین است.
و اگر از جنس سنگ بود به معنای رسیدن به قدرت است

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx