تعبیر خواب پستان

تعبیر خواب پستان

فهرست مطالب

برای اطلاع از تعبیر خواب پستان تا انتهای مطلب با ما همراه باشید.

اگر در خوابتان پستان را دیدید یا دیدید که از پستان بجای شیر خون می آید یا در خواب دیدید که پستانتان بریده می شود

و یا به هر نحوی در خوابتان خوابی دیدید که به پستان مربوط می شود می توانید با مطالعه این مطلب به جواب تعبیر خوابتان برسید.

در این مطلب تمامی تعابیری که برای تعبیر خواب پستان بیان می شود را توضیح خواهیم داد.

در هر کجا که سوالی درباره تعبیر خوابتان داشتید می توانید به راحتی از امکان تعبیر خواب آنلاین تعبیرک استفاده کنید

ودر قسمت گفتگوی آنلاین سایت سوالتان را از معبرین ما بپرسید و در کمترین زمان ممکن به جواب دقیق خواب خود برسید

اگر در خواب پستان را ببینیم چه معنی می دهد؟

لیلا برایت می گوید

1-اگر زنی ببیند که، پستان او را بریده اند در واقع سلامت دخترش در خطر است و این خواب از حادثه ای بد خبر می دهد.

2-استفاده از پستان بند یا همان سوتین در خواب، برای دختران خبر از عشق می دهد ولی برای پسران نامطلوب است.

3-اگر زنی در خواب ببیند که از پستانش به بچه اش شیر می دهد می تواند بیانگر این باشد که ثروت زیادی به شخص بیننده خواب خواهد رسید.


همچنین بخوانید:تعبیر خواب شیر دادن


ابراهیم کرمانی گوید 
 • اگر مردی بیند، که پستان مردی می مکد،می تواند بیانگر این باشد که بیمار می شود و اگر زنش حامله است می تواند بیانگر این باشد که پسردار می شود.
 • چنانچه زنی بیند که از پستان میخورد می تواند بیانگر این باشد که مشکلات و گرفتاری های زیادی برای شخص بیننده خواب اتفاق می افتد.
جابر مغربی گوید
 • اگر مردی در خواب ببیند که پستان دارد می تواند بیانگر این باشد که ازدواج می کند.
 • زنی اگر در خواب پستان ببیند می تواند بیانگر این باشد که دختر دار می شود
 • اگر زنی در خواب ببیند که زیر پستانش پستان دیگری در می آورد می توان دبیانگر ای نباشد که صاحب دو دختر می شود.
 • زنی اگر در خواب ببیند که پستان هایش بزرگ می شود می تواند بیانگر این باشد که صاحب فرزندان نیکویی می شود همچنین می تواند بیانگر این باشد که دخترش را شوهر می دهد.
 • اگر زنی درخواب ببیند که شیر از پستانش می چکد می تواند بیانگر این باشد که راز هایش فاش می شود.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

امام صادق (ع) می فرماید کسی اگر در خواب پستان را ببیند می تواند بیانگر 5 چیز باشد:

 1. فرزندان
 2. دختران
 3. خادمان
 4. دوستان
 5. برادران

پستان درد

منوچهر مطیعی تهرانی گوید 

1-اگر شخص بیننده خواب در خواب پستان را ببیند پستان درخواب بیانگر دختر است

واگر از پستان شیر بیرون می آمد بیانگر خیر وبرکت ونعمت است .

2-شخص بیننده خواب اگر در خواب ببیند که از پستان به جای شیر خون می آید

می تواند بیانگر این باشد که به شخص بیننده خواب مال و اموال زیادی خواهد رسید

ولی این مال و اموال از راه خلاف و حق وخوری وظلم به دیگران به دست می آید و سرانجام شخص بیننده خواب تاوان این حق خوری ها وظلم ها را باید بدهد.

3- مردی اگر در خواب ببیند که از پستانش شیر می آید چنانچه مجرد باشد عاشق می شود و ازدواج میکند و اگر متاهل باشد به نعمت و ثروت می رسد.

4-برای زن و دختر جوان دیدن این خواب کاملاطبیعی است و نشانه سلامت و عمر طولانی است

5-دختری ببیند که پستان او را بریده اند در عشق شکست میخورد .

6-مردی در خواب ببیند که پستان بند بسته با آشفتگی کارها و نابسامانی امور شغلی رو به رو میشود .

7-زنی در خواب ببیند که، پستان بند بسته است بیانگر خیر وبرکت برای شخص بیننده خواب است مخصوصا پستان بند نو و سفید باشد.

8-چنانچه  پستان بند به مردی تعارف شود کاری انجام می گیرد که به حیثیت و آبروی او خدشه وارد می آید.

9-اگر زنی در خواب ببیند از شوهرش کرست هدیه گرفته صاحب فرزند می شود.

آنلی بیتون می‌گوید 

دیدن پستان حیوانات شیرده در خواب، بیانگر آن است که به شما سود زیادی از کارتان می رسد.

تعبیر خواب ابن سیرین

 • اگر زنی در خواب پستان بند را ببیند بیانگر عزت و آبرو است .
 • مردی اگر در خواب پستان بند ببیند بیانگر غم واندوه و شکست است.
 • چنانچه زنی بیند که پستان بند نو و تازه دارد بیانگر این است که زندگیش پر از آرامش می شود.
 • اگر زنی در خواب بیند که پستان بند داردبیانگر ثروت وشادمانی است.
 •  مردی اگر در خواب ببیند که پستان بند می بند بیانگر این است که احترامش را از دست می دهد.

اگر تاکنون به جواب تعبیر خوابتان نرسید علاوه برگفتگوی آنلاین شما عزیزان می توانید از  تعبیر خواب تلفنی سایت نیز استفاده کنید

خوابتان را برای معبرین تعبیرک تعریف کنید و به صورت کاملا خصوصی  تعبیر دقیق خوابتان را مطلع شوید.

همچنین شما تعبیرکی های عزیز می توانید نظرات و سوال هایتان را درباره این مطلب در قسمت نظرات با ما و دیگر کاربران در میان بگذارید.

3 1 رای
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

48 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
48
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx