تعبیر خواب پسر

تعبیر خواب پسر

فهرست مطالب

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب پسر به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب پسر بدین معناست که اگر پسر خود را به خواب ببینید ، علامت آن است که پسرتان با افتخارات عظیمی که به دست می آورد ،
باعث افتخار شما خواهد شد  و موفقیت های زیادی کسب می کند و پیشرفت می کند.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.

 تعبیر خواب پسر بدین معناست که اگر مادری خواب ببیند پسرش در چاه افتاده است ، نشانه آن است که از زیان و بیماری ، شدیدأ اندوهگین خواهد شد .
اما اگر بتواند در خواب پسر خود را نجات بدهد ، نشانه آن است که خطر از کنار گوش او خواهد گذشت

در سرزمین رویاها آمده:

 تعبیر خواب پسر بدین معناست که اگر درخواب یک یا چند پسر ببینید نشانه این است که خانواده بزرگتر میشود

اگر در خواب.پسرها در حال نزاع ببینید  نشانه این است که یک تصمیم بسیار عالی خواهید گرفت

اگر در خواب.پسرها درحال پرش  ببینید نشانه پول و ثروت است(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب پول را مشاهده کنید.)

اگر در خواب ببینید که.پسرها با یکدیگر مشت بازی می کنند نشانه یک اتفاق ناگوار در پیش است

 تعبیر خواب پسر بدین معناست که اگر در خواب ببینبد.شما یک پسر دارید نشانه ابن است که یک زن بزودی آبستن میشود

اگر در خواب ببینید که یک پسر بیمار می شود :  نشانه این است که مواع بر سر راهتان پدیدار می شود .

اگر در خواب ببینید که یک پسر را نجات می دهید نشانه این ایت که  پله هایی در اجتماع ترقی خواهید کرد .

اگر در خواب ببینید که یک پسر کشته می شود نشانه این است که یک مصیبت که باعث آن پدرو مادر می باشند .

اگر در خواب ببینید که یک پسر ناخوش و ناراحت :دارید نشانه ناکامی و دردسر در زندگی است

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx