تعبیر خواب پیدا کردن پتو

تعبیر خواب پیدا کردن پتو

فهرست مطالب

برای مطلع شدن از تعبیر خواب  پیدا کردن پتو این مطلب را دنبال کنید.تعبیر خواب پیدا کردن پتو نشانه سعادت و خوشی و خرمی در زندکی است و نشانه اخبار خوشایند است

اگر در خواب پتویی را پیدا کنید بدین معناست که خبر هایی به شما می رسد که میتواند در حال شما تاثیر گذارد و حالتان را دگرگون کند.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.

اگر در خواب پتویی را پیدا کنید و آن را به فردی هدیه دهید نشانه این است که در کاری که  انجام می دهید نتیجه خوبی را به دست می آورید.و موفق میشوید و پیشرفت میکنید.

ابراهیم کرمانی میگوید

تعبیر خواب پیدا کردن پتو بدین معناست که اگر در خواب ببینید که پتویی را از کوچه یا خیابانی پیدا می کنید و ان پتو آلوده و کثیف باشد

نشانه این است که در زندگیتان دشمنان زیادی را پیدا می کنید.و آنان میتوانند به راحتی به شما آسیب برسانند

و همچنین اتفاقات بسیار بدی برایتان می افتد که بسیار درد آور است.

آنلی بیتون میگوید

اگر در خواب ببینید که پتویی را پیدا میکنید.و آن را روی کودک خود می اندازید نشانه این است که مشکلات و گرفتاری هایی برایتان به وجود می آید که بسیار تلخ و ناراحت کننده است.

مطیعی تهرانی میگوید

اگر در خواب ببینید پتویی را پیدا کرده اید ولی از آن استفاده نمیکنید نشانه این است که پول و ثروت و دارایی فراوانی به شما می رسد

و همچنین نیز در کاری پیشرفت میکنید.( در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب پول را مشاهده کنید)

اگر در خواب ببینید که پتویی را پیدا کرده اید که به رنگ سفید است و این پتو تمیز است نشانه این است که  فردی وارد زندگی شما می شود و زندگی شما را تغییر می دهد این تغییر در زندگی شما مثبت خواهد بود.

تعبیر خواب پیدا کردن پتو در خواب بدین معناست که اگر در خواب پتویی را پیدا کنید که پاره شده است

نشانه این است که در زندگی فردی را از دست می دهید و یا اتفاق بدی برای شما می افتد.
و یا ممکن است که فردی در خانواده شما دچار بیماری شود و این بیماری باعث افسردگی او شود.

کارل یونگ میگوید

اگر در خواب ببینید که پتویی را پیدا کرده اید که خونین آلود است نشانه این است که در معامله ای در زندگی شرکت میکنید
و در این معامله با شکست روبرو می شوید.و نتیجه خوبی را نمیگیرید.

اگر در خواب ببینید که پتویی را پیدا کرده اید که تمیز است و آن را به فردی هدیه می دهید

نشانه این است که با فرد دلخواه خود ازدواج میکنید و با او تشکیل خانواده می دهید. و صاحب فرزند می شوید.

اگر در خواب ببینید که پتویی را پیدا میکنید و آن را به نیازمندی میدهید

نشانه این است که رزق و روزی فراوان به زندگی شما می آید و اتفاقات خوبی برایتان می افتد که بسیار خوشحال کننده است.

دیدن پیدا کردن پتو در خواب نشانه خوشحالی و خوشی در زندگی است  و به این معناست که مشکلات و گرفتاری های شما حل خواهد شد.

پیدا کردن پتو در کوجه و خیابان نشانه این است که فردی میخواهد که به شما در زندگی کمک و یاری برساند.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx