تعبیر خواب چاقو

تعبیر خواب چاقو

فهرست مطالب

برای اطلاع از تعبیر خواب چاقو تا انتهای مطلب با ما همراه باشید.

در خواب اگر دیدید که چاقو تیز می کنید یا دیدید که چاقو زنگ میزند یا در خواب چاقو آشپزخانه را ببینید و کنجکاوید که بدانید تعبیر خوابتان چیست و آیا نشانه خوبی دارد؟!

در این مطلب تمامی تعابیری که درباره تعبیر خواب چاقو بیان می شود را برای شما تعبیرکی های عزیز توضیح خواهیم داد

و در نهایت شما تعبیرکی های عزیز می توانید با مطالعه این مطلب به تعبیر خواب کامل و دقیق خود برسید.

اگر در خواب چاقو ببینیم چه معنی می دهد؟

تعبیر خواب چاقو،اگر در خوابتان چاقو دیدید چاقو در خواب به طور کلی بیانگر حرف و صحبت نیش دار دیگران است.

چاقو زبان بدگويان است و چنانچه تيز و برنده و براق باشد نشان آنست که زبان بدگويان در مورد شما تيز خواهد بود

و اگر در خواب دیدید که خودتان چاقوی تیزی دارید بیانگر این است که در زندگی احساس امنیت نمی کنید.

اگر در خواب ببینیم که چاقو هدیه می دهیم چه معنی می دهد؟

ابراهیم کرمانی می گوید

1-اگر شخص بیننده خواب در خواب ببیند که به کسی چاقو هدیه می دهد می تواند بیانگر این باشد

که شخص بیننده خواب از کسی کمک می گیرد یا به کسی کمک می کند.

2-اگر شخص بیننده خواب در خواب ببیند که چاقوی زنگ زده هدیه می دهد می تواند بیانگر این باشد

که شخص بیننده خواب یک کینه قدیمی را فراموش نکرده است و آن کینه هنوز در دل شخص بیننده خواب است.

لیلا برایت می گوید

1-اگر شخص بیننده خواب در خواب ببیند که چاقوی آشپزخانه در دست دارد می تواند بیانگر این باشد

که شخص بیننده خواب با یک زن خانه دار ازدواج می کند.

2-اگر شخص بیننده خواب در خواب ببیند که چاقو تیز می کند می تواند بیانگر این باشد

که یک موضوع بسیار فکر شخص بیننده خواب را آزار می دهد و موجب خشم او می شود.


همچنین بخوانید :تعبیر خواب ازدواج


 معبرین دیگر می گویند

حالت های مختلف دیدن چاقو در خواب:

 • یک چاقوی زنگ زده : از دلتنگی و نارضایتی رنج خواهید برد .
 •  چاقوی شکسته : بیانگر شکست عشقی است.
 • یک چاقوی آشپزخانه : مشاجره با دوستان.
 •  چاقوی قصابی : دوران سختی شروع می شود .
 • شما تعداد زیادی چاقو دارید : نزاع و مشاجره.
 • چاقوی غذاخوری : در یک مشاجره بزرگ سهیم میشوید .
 • چاقوی جیبی : عشاق از یکدیگر جدا خواهند شد .
 • یک چاقوی پیدا می کنید : شکست در کار.
 • با یک چاقو چیزی را می برید : باید بر هیجانات خود غلبه کنید .
 • اگر درخواب دیدید که با چاقو زخمی می شوید : دوستانتان به شما خیانت خواهند کرد .
 • دو چاقو به شکل ضربدر روی هم :می تواند بیانگر مرگ باشد.
 • با چاقو به یکنفر حمله می کنید : نقشه هایتان را عملی خواهید کرد.

چاقو جیبی

اگر در خواب چاقوی شکسته را ببینیم چه معنی می دهد؟

آنلی بیتون می‌گوید

1-اگر شخص بیننده خواب در خواب ببیند که چاقوی شکسته در دست دارد می تواند بیانگر این باشد

که امکان دارد شخص بیننده خواب در شغل یا امور عاطفیش دچار شکست شود.

2-اگر شخص بیننده خواب در خواب ببیند که چاقوی شکسته را تیز می کند می تواند بیانگر این باشد

که شخص بیننده خواب یک کار بیهوده ای را انجام می دهد که فقط وقتش را تلف می کند.

اگر در خواب ببینیم که با چاقو از خودمان محافظت می کنیم چه معنی می دهد؟

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید

1-اگر شخص بیننده خواب در خواب ببیند که برای دفاع از جانش از چاقو استفاده می کند می تواند بیانگر این باشد

که شخص بیننده خواب یک دوستی دارد که پشت سر او غیبت می کند و بد او را می گوید.

2-اگر شخص بیننده خواب در خواب ببیندکه کسی به او حمله می کند وشخص بیننده خواب با چاقو او را می زند

می تواند بیانگر این باشد که دردسر هایی ممکن است برای شخص بیننده خواب اتفاق بیفتد.

اگر تاکنون به جواب تعبیر خوابتان نرسید علاوه بر گفتگوی آنلاین شما عزیزان می توانید از  تعبیر خواب تلفنی سایت نیز استفاده کنید

شماره تلفن تعبیر خواب را شماره گیری کنید و خوابتان را برای معبرین تعبیرک تعریف کنید و به صورت کاملا خصوصی  تعبیر دقیق خوابتان را مطلع شوید.

شما تعبیرکی های عزیز می توانید نظرات و سوال هایتان را درباره این مطلب در قسمت نظرات با ما و دیگر کاربران در میان بگذارید.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx