تعبیر خواب چمدان سفید

تعبیر خواب چمدان سفید

فهرست مطالب

برای مطلع شدن از تعبیر خواب چمدان سفید این مطلب را دنبال کنید.تعبیر خواب چمدان سفید نشانه رها شدن از غم و اندوه و سختی و ناراحتی است
و نشانه این است که خبر  های خوبی به شما می رسد.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید

اگر در خواب بینید که چمدان سفیدی دارید که در ان وسایل خود را قرار می دهید
نشانه این است که به سفری می روید که این سفر بسیار هیجان انگیز است.

ابراهیم کرمانی میگوید

اگر در خواب ببیند که همسرتان چمدان سفیدی را برای شما میخرد نشانه این است که

دیدن چمدان خالی  و سفید در خواب، نشانه آن است که در امور عاشقانه و ازدواج دچار نومیدی خواهید شد و خبر های بدی به شما می رسد که بسیار ناراحت کننده خواهد بود.

اگر خواب ببینید چمدانی که برای مسافرت انتخاب کرده‌اید، کوچک است و به رنگ سفید است و تمام وسایل شما در آن جا نمی‌گیرد،
نشانه آن است که شغلی برتر  و خوب به دست می‌آورید و به خواسته‌های خود نیز خواهید رسید.و در کارتان پیشرفت میکنید.

آنلی بیتون میگوید

اگر در خواب ببینید که چمدانی سفید دارید که پر از لباس است
نشانه این است که در زندگی به آرامش و آسایش می رسید

اگر در خواب ببینید که دختری چمدان سفید را با خود حمل میکند
نشانه این است که با مرد ثروتمندی ازدواج میکند و با او تشکیل خانواده می دهید.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب ازدوج را مشاهده کنید.)

تعبیر خواب چمدان سفید بدین معناست که اگر بییند که چمدان سفیدی دارید که در ان پر از خوراکی است
نشانه این است که فردی وارد زندگی شما می شود و زندگی شما را تغییر  میدهد و این تغییر خوب و مثبت است.

اگر در خواب ببیند که چمدان سفیدی دارید که سنگین است و ان را بر پشت خود می گذارید
نشانه این است که نذری میکنید و این نذرتان قبول می شود و به اهداف خود می رسید.

مطیعی تهرانی میگوید

اگر در خواب ببیندکه چمدان سفیدی دارید که  بسیار بزرگ است
نشانه این است که به سفری طولانی می روید که در این سفر اتفاقات خوبی می افتد .

اگر در خواب ببینید که چمدان سفیدی دارید که در حال آماده کردن آن هستید
نشانه این است که خبر های بدی به شما می رسد و فردی شما را فر یب می دهد و به شما دروغ میگوید.

تعبیر خواب چمدان سفید نشانه این است که شغل خوبی را به دست می آورید که بسیار در آمد دارد

کارل یونگ میگوید

اگر در خواب ببییند که چمدان سفیدی دارید که بسییار کوچک است
نشانه این است که دشمنان ز یادی را پیدا میکیند که میخواهند به شما آزار برسانند پس بهتر است که از این افراد دوری کنید.

اگر در خواب ببیند که چمدان سفیدی دارید که آن را با خود به مکانی می برید نشانه این است که به خواسته و آرزوهای خود می رسید

تعبیر خواب چمدان سفید و کوچک نشانه این است که اتفاقات بدی بر ایتان می افتد.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx