تعبیر خواب کبوتر سفید

فهرست مطالب

در اینجا می خواهیم در مورد تعبیر خواب کبوتر سفید اطلاعاتی را به شما گزارش دهیم.تعبیر خواب کبوتر سفید نشانه شنیدن خبرهای خوب و خوش است و نشانه این است که به سعادت می رسید.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.

اگر در خواب ببنید که کبوتر سفیدی بر روی شانه شما می نشیند نشانه این است که در زندگی گرفتاری ها و مشکلاتتان حل خواهد شد و به خوشی می رسید.

مطیعی تهرانی میگوید

اگر در خواب کبوتر سفیدی را ببینید که زخمی شده است و بالش شکسته است

بدین معناست که اتفاقات عجیبی برایتان می افتد که نگران کننده و ناراحت کننده است و این اتفاقات باعث عذاب و افسردگی شما می شود.

اگر در خواب ببینیدکه کبوتر سفیدی در آسمان است و پرواز میکند

نشانه این است که به آرزوها و خواسته های خود می رسید و در زندگی پیشرفت میکنید.

اگر در خواب ببینید که کبوتر سفیدی دارید و از آن نگه داری میکنید بدین معناست که فردی وارد زندگی شما می شود و زندگی شما را تغییر میدهد و این تغییر میتواند خوب و مثبت باشد.

ابراهیم کرمانی میگوید

اگر در خواب ببینیدکه همسرتان به خانه شما کبوتر سفیدی می آورد و از آن نگه داری میکنید نشانه این است که به پول و دارایی فراوانی در زندگی می رسد و پیشرفت میکنید.( در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب پول را مشاهده کنید.)

تعبیر خواب کبوتر سفید به این معناست که اگر در خوااب ببنید که کبوتر سفیدی دارید که بالش زخمی شده است

نشانه این است که دشمنان زیادی اطراف شما را میگیرد و میخواهند که به شما آسیب برسانند.پس باید از این افراد در زندگیتان دوری کنید تا آسیب نبینید

آنلی بیتون میگوید.

اگر در خواب کبوتر سفیدی را ببینید که در حال پرواز است و با دسته دیگری از کبوتران پرواز میکند

نشانه این است که رزق و روزی فراوانی به زندگی شما می آید.

و همچنین در زمینه کاری خود موفق می شوید و به خواسته ها و آرزوهای خود می رسید.

اگر در خواب کبوتر سفیدی را ببینید که در حیاط شما است و پرواز میکند

نشانه این است که دیگران به شما در انجام کاری کمک میکنند.و شما را به خواسته هایتان می رسانند.

اگر در خواب کبوتر سفیدی را ببینید که با شما حرف می زند نشانه این است که برکت و خوشی به زندگی شما می رسد.

کارل یونگ میگوید

اگر در خواب ببینید که کبوتر سفیدی را داخل قفسی می گذاریدنشانه این است که فردی را از زندگیتان از دست می دهید. و یا تصادف میکنید و حادثه تلخی برایتان رخ میدهد.

اگر در خواب کبوتر سفیدی را ببینید که به شما نگاه میکند

نشانه این است که به میهمانی دعوت می شوید که در این میهمانی افراد مهمی هستند که به شما احترام میگذارند و شما را ارزشمند محسوب میکنند.

تعبیر خواب کبوتر سفید بدین معناست که اگر در خواب بببینید که کبوتر سفیدی را دارید و با آن بازی میکنید بدین معناست که خبرهای خوب و خوشحال کننده ای به شما می رسد

 

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx