تعبیر خواب کت سفید

تعبیر خواب کت سفید

فهرست مطالب

برای مطلع شدن از تعبیر خواب کت سفید این مطلب را دنبال کنید.تعبیر خواب کت سفید نشانه خوشی و خبر های خوب و خوشحال کننده در زندگی است.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب کامل و واقعی را مشاهده کنید.

اگر در خواب ببینید که کت سفیدی دارید و ان را می پوشید و به مجلس می روید
نشانه این است که خبری خوشایند به شما می رسد و فردی وارد زندگی شما می شود که به شما عشق  و محبت زیادی میورزد.

اگر در خواب ببینید که برای همسر خود کت سفیدی را می خرید
نشانه این است که به خواسته ها و آرزوهای خود می رسید و در کار و حرفه ای که دارید پیشرفت میکند.

مطیعی تهرانی میگوید

اگر در خواب ببینید که کت سفیدی را پوشیده اید که پاره شده است
نشانه این است که عزیزی را در زندگیتان از دست می دهید و دیگران به شما بی توجهی میکنند و شما را کم ارزش جلوه می دهند.

اگر در خواب ببینید که کت سفیدی را پوشیده اید که تنگ است و برای شما مناسب نیست
علامت این است که پولودارایی را از شما میگیرند وفردی که او را بسیار دوست دارید
در زندگی شما را تنها می گذارد و ترکتان میکند.

اگر در خواب دیدید که کت  سفید می پوشیدید، تعبیرش این است که با دوستان قدیمی خود ملاقات خواهید کرد
و به زودی دور هم جمع خواهید شد  و دورهمی میگیرید و جشن خواهید گرفت
و خبر های خوبی به شما می رسد و همچنین به آرزوهای خود می رسید

ابراهیم کرمانی میگوید

اگر درخواب دیدید که برای دیگران کت  سفید می دوختید
تعبیرش این است که فردی هستید که دوست دارید ایده های خود را به دیگران تحمیل کنید.. و آنان را برای رسیدن به آرامش و خوشبختی راهنمایی میکنید.
حتی بعضی اوقات هم نمی دانید چه می خواهید. این ویژگی برای شما گران تمام خواهد شد.

اگر در خواب ببینید که کت سفیدی را می خرید نشانه این است که به زودی ازدواج خواهید کرد و با فردی تشکیل خانوده می دهید.

اگر در خواب ببییند که کت را به رنگی سفید می خرید که پاره شده است و آن را به فرد فقیری می دهید
نشانه این است که فردی در زندگی شما را فریب می دهد و می خواهد که شما را از جامعه طرد کند

آنلی بیتون میگوید

اگر در  خواب ببینید که برای فرزندتان کت سفیدی میخرید
نشانه این است که رزق و روزی فراوانی به زندگی شما می آید و  به آرامش و آسایش می رسید.

اگر در خواب ببیند که برای پدرتان کت سفیدی را هدیه می خرید
نشانه این است که دیگران یه شما حسادت میکنند و میخواهند که مال و دارایی را از شما بگیرند

تعبیر خواب کت سفید نشانه خوشحالی و رسیدن به مراد دل است

اگر ببییند که کت سفید شما کثیف است نشانه این است که بیمار می شوید
و این بیماری کمی سخت خواهد بود  و شما را عذاب می دهد.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب بیماری را مشاهده کنید.)

2.5 2 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

6 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
6
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx