تعبیر خواب کمد سفید

فهرست مطالب

برای مطلع شدن از تعبیر خواب کمد سفید این مطلب را دنبال کنید.تعبیر خواب کمد سفید نشانه رسیدن به خواسته و آرزوهایتان است و همچنین نشانه پیشرفت در زندگی است.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب کامل و واقعی را مشاهده کنید.

اگر در خواب کمد سفیدی را ببینید که لباس هایتان را در آن میگذارید بدین معناست که رزق و روزی فراوانی به زندگی شما می آید و در زندگی به موفقیت و خوشی می رسید.

کارل یونگ میگوید

اگر در خواب کمد سفیدی را ببینید که درش شکسته است نشانه این است که فردی وارد زندگی شما می شود و پول و دارایی های شما را از شما میگیرد( درصورت تمایل میتوانید تعبیر خواب پول را مشاهده کنید)

اگر درخواب کمد سفییدی را ببینید که پر از لباس و وسایل دیگر است

نشانه این است که فردی در انجام کاری به شما کمک خواهد کرد و شما را به موفقیت می رساند.

ابراهیم کرمانی میگوید

اگر در خواب ببنید که همسرتان برای شما کمدی به رنگ سفی  می خرد

نشانه این است که اتفاقات خوبی برایتان می افتد و همچنین خبری به شما می رسد که بسیار خوشحال کننده است.

اگر در خواب کمد سفیدی را ببینید که رنگ آن رفته است و بدون رنگ شده است

نشانه این است که خطراتی شما را تهدید میکند و یا فردی به زندگی شما می آید و میخواهد که به شما آسیب برساند.

تعبیر خواب کمد سفید بدین معناست که اگر در خواب کمد سفیدی را ببینید که در آن لباس های همسرتان را گذاشته اید

نشانه این است که به خواسته ها و آرزوهای خود می رسید و همچنین فردی به شما یاری میرساند.

مطیعی تهرانی میگوید

اگر در خواب ببینیدکه پدرتان برای خانه شما کمد سفیدی می آورد

نشانه این است که دیگران شما را حمایت خواهند کرد و به شما مهربانی میکنند و اهمیت می دهند و شما را ارزشمند محسوب میکنند.

اگر در خواب کمد سفیدی را ببینید که  کشو های آن شکسته است و قابل استفاده نیست

به این معناست که در زندگیتان دشمنان زیادی را پیدا میکنید که میخواهند به شما آسیب برسانند و به شما ظلم کنند.

اگر در خواب ببینید که مادرتان برای جهاز شما کمد سفیدی را می دهد

به این معناست که شانس بزرگی را در زندگی به دست می آورید و به جایی دعوت می شوید که پر از حس و حال خوب است.

آنلی بیتون میگوید

اگر در خواب کمد سفیدی را ببینی  که در آن کفش های زیادی وجود داردنشانه این است که به خیر و برکت و خوشی می رسید

و خداوند شما را در انجام کارهایتان و رسیدن به آرزوها وخواسته هایتان کمک میکند‌.

اگر در خواب ببینید که کمد سفیدی دارید و آن را در حال گذاشته اید و از آن استفاده میکند و پس از مدتی در آن خراب می شود

نشانه این است که در زندگی فردی را که خیلی دوست دارید را از دست می دهید و غم او شما را پیر خواهد کرد و حالتان را بد میکند.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx