تعبیر خواب گل سوسن

تعبیر خواب گل سوسن

فهرست مطالب

برای مطلع تعبیر خواب گل سوسن همراه ما در ادامه این مطلب باشید.

در واقع تعبیر خواب به عنوان معنا دهی به رویا های شما انجام می شود و شما می توانید از تعبیر خواب آنلاین استفاده کنید

اگر ببنید در خواب به کسی سوسن هدیه دادید در واقع به او غمی را داده اید.

دیدن سوسن سفید در خواب نیک و خوب است.

کاشتن بوته سوسن به معنای این است که زنی به شما ناراحتی را تحمیل می کند.

به طور کلی گل سوسن در خواب ، باعث اختلاف و بحث بین اعضا خانواده است.

دیدن گل سوسن کبود به هیچ وجه در خواب خوب نیست.

جابر مغربی می گوید :
درخت سوسن درخواب، دليل بر كنيزك بدكردار بدخوي كند.

تعبیر خواب ابن سیرین

  • اگر در فصل گل سوسن، آن را بر روی درخت در خواب ببینید به شما خیر و برکتی خواهد رسید.
  • اگر در فصل گل سوسن، آن را جدا شده از درخت در خواب ببینید به شما غم و اندوه خواهد رسید.
  • اگر زنی در خواب سوسن را از درخت برچیند به همسرش دهد ، همسرش او را طلاق خواهد داد.
  • اگر زنی در خواب سوسن را از درخت برچیند به غلامش دهد ، غلامش از او دوری می کند.
ابراهیم کرمانی می گوید :

اگر کسی به شما دسته گل سوسن هدیه داد ، شما با او به بحث خواهید پرداخت.

تعبیر خواب گل سوسن به طور کل مثبت است و اما باید شرایط دیگر را هم در نظر گرفت.

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

گل های این نهال با همه خوبی و زیبایی و طراوت که دارند رنج هایی هستند که زن برای بیننده خواب به وجود می آورد

سوسن غالبا کبود است و این گل با رنگ کبود به هیچ وجه در خواب خوش یمن نیست.

اگر نهال سوسن را در خانه خود بکارید ، زنی غمگین در مسیر زندگی شما قرار خواهد گرفت.

اگر نهال دارای گل بود؛گل های این نهال در واقع به معنای شریک شدن شما در غم های آن زن است.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx