تعببر خواب کک

تعبیر خواب کک
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

در اینجا میخواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب کک به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب کک در خواب ، نشانه آن است که از دسیسه های نزدیکان و دوستانتان خود برافروخته می شوید و در صدد تلافی برمی آید

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.

تعبیر خواب دیدن کک به خواب، دلیل بر دشمنی ضعیف و ناتوان است.

اگر بیند ککان بسیار بر تن او جمع شدند، دلیل است بر زبان مردم عام افتد و مضرت بیند
و اتفاقات بدی برایش می افتد

در سر زمین رویاها آمده:

تعبیر خواب کک بدین معناست که اگر خواب کک ببینید نشانه گرفتاری و مشکل و  بدبختی است

اگر در خواب ببینید که یک کک می گیرید نشانه این است که نگران و مضطرب خواهید شد .

اگر در خواب ببینید که تعداد زیادی کک دارید نشانه این است که دشمنانتان خود را آماده انتقام میکنند
و می خواهند که به شما آسیب برسانند و اذیتتان کنند.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب انتقام گرفتن را مشاهده کنید.)

اگر در خواب ککها روی بچه ها  باشند و شما ان را ببینید
نشانه این است که یک مهمان ناخوانده وناخوشایند به خانه شما می اید و شما نیز از دیدن او خوشحال نمی شوید

اگر یک زن خواب کک ببیند  نشانه این است که معشوق او یاوه گو است و او نیز به حرف های معشوق خود گوش نمیکند.

اگر ببینی ککی را کشته‌ای، یـعـنـی دشمن را شکست می‌دهی.

مطیعی تهرانی میگوید

تعبیر خواب کک بدین معناست که اگر در خواب ببینید که یک کک را می کشید نشانه این است که  با مانع و مشکل روبرو میشوید و در زندگی اتفاقات بدی برایتان می افتد

اگر زنی خواب ببیند کک او را می گزد ، علامت آن است که افرادی به ظاهر دوست به او تهمت می زنند  و دروغ می بندند

تعبیر خواب ابن سیرین

تعبیر خواب کک بدین معناست که اگر ببینی ککی تو را گزیده است،
یـعـنـی دشمن به تو حرف تلخ و سنگینی می‌زند.

اگر در خواب ببینید که یک کک شما را می گزد نشانه این است که به ثروت  و دارایی می رسید
و همچنین تمام آرزوهای شما بر آورده می شود

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه خواب ها