تعبیر خواب آبتنی کردن

تعبیر خواب آبتنی کردن
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب آبتنی کردن به شما گزارش دهیم‌.

تعبیر خواب آبتنی کردن بدین معناست ک اگر خواب ببینید در آبی زلال آب تنی می كنیدعلامت آن است كه شادی های بسیار ولی زودگذر وارد زندگی شما خواهد شد.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده میکنید.

اگر خواب ببینید در آبی گل آلود شنا می كنید ،

علامت آن است كه باید به انتظار تجربه اندوه باری بنشینید.

آنلی بیتون میگوید:

اگر خواب ببینید كودكان در آب زلالی آبتنی می كنند ،علامت آن است كه افرادی مقتدر از شما حمایت خواهند كرد.

اگر زنی خواب ببیند در آبی پاكیزه ولی كف آلود شنا می كند،
علامت آن است كه به زودی بزرگترین آرزوی قلبی خود را به دست می آورد و به موفقیت می رسید.
و در زندگی پیشرفت میکند و یا به فردی که عاشقش هستید می رسید و تشکیل خانواده می دهید و شادمان می شوید.

مطیعی تهرانی میگوید

تعبیر خواب آبتنی بدین معناست که اگر ببینید که در هوایى آزاد آب تنى مى کنید،
به معنى این است که موفقیت بسیارى در پیش روى شما است.
و در کاری پیشرفت می کنید و نتیجه خوبی را به دست می آورید و از این بابت خوشحالید

اگر ببینید که در یک آبشار آبتنى مى کنید نشانگر این است که نقشه هاى شما با شکست روبه رو مى شود.
و در زندگی به مشکل و گرفتاری میخورید(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب آبشار را مشاهده کنید.)

اگر ببینید که با لباس آبتنی مى کنید، بدانید که با کسى مشاجره خواهید کرد و کاری را با اون راه اندازی می کنید

اگر در خواب بینید که در استخر آبتنی می کنید
نشانه این است که از فردی به شما خبر های خوب و خوشایند می رسد
و خوسحال می شوید و حالتان را دگرگون می کند

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx