تعبیر خواب آب جوش

تعبیر خواب آب جوش
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا می خواهیم مطالبی را درمورد تعبیر خواب آب جوش به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب آب جوش بدین معناست که اگر در خواب ببینید که آب جوش درست می کنید
معنی خواب شما فتنه انگیزی است و بد کاری است.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.

لوک اویتنهاو میگوید:

اگر در خواب ببینید که شما  آب می جوشانید نشانه این است که باید هیجانات و احساسات و عواطف خود را کنترل کنید .

اگر در خواب ببینید که آب جوش درست می کنید نشانه این است که جنگ و دعوا بین شما و دوستانتان به وجود می اید که ممکن است سر این دعوا جان خود را از دست دهید.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب جنگ و دعوا را مشاهده کنید.)

ابراهیم کرمانی میگوید:

اگر زن بارداری اقدام به انجام چنین کاری کند  و آب جوش درست کند
به این علامت است که صاحب فرزندی خواهد شد
که عمر بسیار کوتاهی دارد و در دوران کودکی و در اثر یک اتفاق غم انگیز  و ناراحت کننده جان میبازد و می میرد

چنان چه دیدی پدربزرگ یا مادربزرگ این کار را کردند به این نشانه است که یکی از نزدیکان  و یا دوستان و آشنایان شما نزدیک شما در بستر بیماری  و گرفتاری خواهد رفت و ممکن است دوران بسیار سختی را طی کند و اتفاقات بدی برایشان بیوفتد.

اگر دیدی پدر مادر و یا یکی از اعضای خانواده ات چنین کرد و آب را جوشاند و آب جوش خوردند
بیانگر ایمن شدن و حفاظت در برابر دشمنان و  حسودان و رقیبان و یا افرادی هستند
که دوست ندارند موفقیت ها و پیشرفت شما را شاهد باشند و این تیری به چشم اینگونه افراد است،
اگر مرده ای را در حال این کار ببینی به این دلیل است که زمان مرگ شما نزدیک شده است
و یا همچنین ممکن است که اتفاقات بدی برایتان بیوفتد.

مقالات مرتبط

3.5 2 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

2 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
2
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx