تعبیر خواب آتش زنه

تعبیر خواب آتش زنه
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

برای مطلع شدن از تعبیر خواب آتش زنه این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب آتش زنه  بدین معناست که اگر ببینی آتش‌زنه را شعله‌ور کرده‌ای یا آتش بیرون آوردی
یـعـنـی از طرف پادشاه مال و اموال حرامی به دست می‌آوری یا اینکه برای پادشاه مشغول کاری می‌شوی و از طریق گرفتن رشوه مال و اموال حرام کسب می‌کنی.

در سایت ما میتوایند تعبیر خواب را مشاهده کنید

اگر ببینی نتوانستی با آتش‌زنه آتش روشن کنی، یـعـنـی برای بدست آوردن پول سعی و تلاش و کوشش می‌کنی ولی چیزی به دست نمی‌آوری و به موفقیت نمی رسی.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب پول را مشاهده کنید.)

آتش زنه وسنگ آتش دان این هر دو به معنی دوست و یا شریک  و همدم باشند که از ایشان یکی قوی و دلیر و دوم سخت دل خواهد بود و این هر دو مردمان را بر شرف و کارهای بزرگ در آورند.

آنلی بیتون میگوید

تعبیر خواب آتش زنه بدین معناست که اگر ببینی با آتش‌زنه چراغ را روشن می‌کنی،
یـعـنـی اگر ازدواج کرده‌ای، از زنت صاحب فرزند می‌شوی، و رزق و روزی به زمدگی شما می اید
یا اگر غریب هستی، نشانه این است که  ازدواج می‌کنی یا «کنیزکی» به دست می‌آوری،
و یا اگر سفر کرده‌ای داری، به سلامت بازمی‌گردد  و حس خوبی را پیدا می کنید و خشنود می شوی

دیدن آتش زنه در خواب یک زن نشانه جاه طلبی است
و بدین معناست که فردی در وافعیت قصد فریب دادن شما را دارد

مطیعی تهرانی میگوید

اگر «پادشاهی» در خواب ببیند که با استفاده از آتش‌زنه شمع یا چراغی را روشن نموده است،
یـعـنـی با عدل و انصافی که برقرار می‌کند مردم به آسایش و راحتی می‌رسند.

اگر شخص عالم و دانشمندی این خواب را ببیند، تعبیرش این است که مردم از علم و دانش او بهره‌مند می‌شوند.

چنانچه بازرگان این خواب را ببیند، یـعـنـی به مردم کمک کرده و خیرات و احسان می‌نماید،
و اگر بیننده خواب شخص فقیری باشد، یـعـنـی مردم را با استفاده از کارهایی که برای آن‌ها انجام می‌دهد، بهره‌مند ساخته و کمک می‌کند.

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

0 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها