تعبیر خواب آجیل

تعبیر خواب آجیل
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

برای اطلاع از تعبیر خواب آجیل همراه ما در ادامه این مطلب باشید.

دیدن خواب آجیل وابسته به نوع خوابی است. که شما دیدید. و هرکدام با دیگری مطمنأ فرقی دارد. خوردن و دیدن آجیل، خریدن پسته، گردو و دیگر خشکبار در خواب برای عید یا غیر عید از خواب هایی می تواند باشد. که ما در این مورد ببینیم.

در این مطلب می خواهیم با تعبیر خواب آنلاین، خواب شما را در کمترین زمان تعبیر کنیم.

تعبیر خواب آجیل و خشکبار

دیدن آجیل درخواب، در بیشتر اوقات معنای خوب و نیکویی دارد. گاهی اوقات آجیل در خواب، به نشانه امیال جنسی آقایان است. و این خواب امکان دارد. با هشداری در مورد مشکلات در یک رابطه زناشویی همراه باشد.

شکستن آجیل

شکستن و خرد کردن آجیل؛ به این معناست. که شما راه حلی برای خلاص شدن از دست مشکلات پیدا خواهید کرد.

تعبیر خواب ابن سیرین

 • دیدن بادام در خواب اشاره به؛ نعمت و روزی دارد. که با سختی بدست می آید. به اندازه همان بادام، نعمت به او خواهد رسید.
 • اگر خواب ببینید که در حال خوردن کشمش هستید. به این معنی است. که به اندازه آن کشمش منفعت خواهید دید.
 • اگر در خواب کشمش را به یکی دیگر دادید. نشانه این است. که به آن شخص، آسایش و رفاه خواهید رساند.

تعبیر دیدن پسته بدون مغز در خواب

 • پسته بدون مغز در خواب نشانه؛ غم و اندوه میباشد.
 • دیدن پسته در خواب زن، نشانه این است. که آن زن غیبت می کند. و پشت دیگران صحبت می کند.
 • اگر ظرفی از پسته در مقابل خود دیدید، یعنی اینکه در روز های آینده مشغله ذهنی زیادی خواهید داشت.
 • همچنین می گوید؛ اگر ظرفی پر از پوست پسته در خواب دیدید، یعنی اینکه در کاری شکست خواهید خورد.
 • اگر شخصی به شما آجیل و پسته بدهد. در واقع باعث ناراحتی و نگران کردن شما می شود.

آجیل شب عید

تعبیر خواب امام جعفر صادق 

دیدن آجیل و کشمش در خواب بر سه وجه است.

 • منفعت.
 • مال حلال.
 • کسب و معیشت.

دیدن بادام در خواب

 • بادام نشانه روزی و نعمت الهی است. که با خصومت و ناراحتی به دست می آید.
 • هر چقدر در خواب بادام داشته باشید، همانقدر نعمت و روزی به سختی به دست خواهید آورد.
 • دیدن مغز بادام در خواب بسیار نیکوست. و به معنای شفا از بیماری است.

دیدن تخمه در خواب

 • اگر خواب ببینید که، تخمه می خورید. به این معناست که؛ مرتکب گناهی بزرگ می شوید.
 • تخمه مالی حرام و ناپسند است. که داشتن آن خبر از پولی حرام و نامشروع می دهد.
 • اگر مقدار بسیار زیادی تخمه داشتید، یعنی شما مال زیادی از راه حرام به دست اوریده اید.
 • تخمه هندوانه یا کدو و یا آفتاب گردان اگر دارید، در آینده به شما خبری خواهید رسید. باعث می شود، منبع برکت و خیر به دیگران باشید.
به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

4 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها