تعبیر خواب آدم خواری

تعبیر خواب آدم خوار

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب آدم خواری این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب آدم خواری در خواب رویای ترسناکی نیست میتوان احتمال داد دلیل چنین خوابی نشانه  بازتابی‌ از وسواس‌های‌فکری‌، دل‌ مشغولی‌ها، نگرانی‌ها باشد.
در سایت ما متیوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.
و کسانی این خواب را میبینند که از قوای فکری و ذهنی برخوردار نباشند.

اگر در خواب‌تان‌، قربانی‌ آدم‌ خوارها شوید، یعنی‌ چیزی‌ در زندگی‌تان‌ در یک‌ ارتباط و دوستی و یا امور تحصیلی‌ انرژی‌ زیادی‌ را از شما تحلیل‌ می‌برد.

اگر خواب‌ ببینید که‌ خودتان‌ آدم‌ خوار هستید، یعنی‌ به‌ واسطه‌تمایلات‌، گرایشات‌ و احساسات‌ خودتان‌ به‌ وحشت‌ افتاده‌اید.

اگر کسی خواب ببیند فرد دیگری که آدم هست او را میخورد دلیل بر اینکه حقی به گردنش میباشد و یا مال حرام و ناپاکی بین ثروت او پیدا شده است.

جابر مغربی میگوید:

اگر ببینی  که آدم خوارگوشت ران تو ر می خورد نشانه ان است که ،
به اندازه آن از اموال و دارایی  خودت مصرف می‌کنی. خوردن گوشت انسان به معنای ثروت است.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب گوشت را مشاهده کنید)

اگر ببینی آدم خواری تکه‌ای از گوشت بدن تو را کنده و ربوده است، نشانه ان است که قسمتی از مال و اموال تو را به زور می‌گیرند

اگر ببینی پاشن پای خودت را بریده‌ای و بخورد آدم خوار ها می‌دهی،
نشانه این است که آنچه را کسب کرده‌ای و به دست آورده ای بخورد دشمنانت می‌دهی.

تام چت ویندرا میگوید:

آدم خواری در خواب رویای ترسناکی نیست، می‌توان احتمال داد دلیل چنین بر خوردی با موضوع آدم خواری به وحشیانی
که فقط مغز دیگران را می‌خورند که از قوای فکری و ذهنی آن‌ها متمتع شوند بی ارتباط نباشد.

ناگفته نماند عمل نادانسته وحشیانه آدم خوار امروزه نیز به نوعی با انسان متمدن ارتباط می‌یابد
یعنی انسان متمدن میل بسیاری به تصاحب صفات ممتاز و مشخصات قابل توجه رقیبان خود دارد.

موضوع اصلی خواب قرار گرفتن آدم خواری، به این تعبیر نیز می‌تواند باشد که میل و هیجان شدیدی برای پرخوری و جود دارد.

تعبیر دیگر این رویا میل به یکی شدن و فرو رفتن به وجود پدر و مادر است، یعنی رسیدن به جائی که آغاز شده ایم و از اول بوده ایم، یعنی راه معکوس تولد را در پیش گرفت.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx