تعبیر خواب آدم و حوا

تعبیر خواب آدم و حوا
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب ادم و حوا به شما گزارش دهیم.تعبیر خواب آدم و حوا در خواب به گفته برخی از معبران رویا نشانه خوشبختی و به تعبیر برخی دیگر می‌تواند نشانه اتفاقات نا امید کننده در زندگی  باشد.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.

دیدن آدم و حوا در بهشت، در حالی که آدم پوششی از همان برگ درخت انجیر دارد و حوا عریان است
و ماری رنگارنگ که گرد کمر و شکم او پیچیده تنها پوشش اوست،
نشانه آن است که خیانت و بی وفایی، و دو رویی هر دو دست به دست هم می‌دهند تا سرنوشت شما را دگرگون سازند. و این ها باعص می شوند که زندگی تو را نابود کنند و آرامش را از تو بگیرند.

آنلی بیتون میگوید

اگر خواب ببینید حوا با مار گفتگو می‌کند، نشانه آن است که زنانی فریبکار با مکر خود به  دارایی و پول و ثروت و شهرت شما زیان می‌رسانند. و به شما آسیب می رسانند ولی شما باید مانع ان شوید.

دیدن حوا مادر تمام انسان‌ها، در خواب،  نشانه خوشی و خیر و برکت و دستیابی به سود و منفعت است.

ممکن است دیدن آدم و حوا در خواب، نقل مکان بیننده‌ی خواب از مکانی پاکیزه و شریف به مکانی نامناسب باشد یا دچار گناه گردد.

دیدن آدم و حوا در خواب، نشانه آن است كه واقعه ای و اتفاقی برایتان رخ خواهد داد
و شما را برای رسیدن بر موفقیت  و خوشی و پیشرفت نا امید خواهد ساخت
و همچنین خبرهای بدی به شما می رسد

مطیعی تهرانی میگوید

ددین خواب آدم و حوا نشانه خوشبختی است و بدین معناست که اتفاقات خوبی برایتان می افتد و به هر انچه که در ذهن خود فکر می کنید می رسید

اگر در خواب ببینید که شما با آدم حرف می‌زنیدنشانه این است که  خواسته‌ها و آرزوهای  شما برآورده می‌شود.

اگر در خواب بییند که با حوا حرف می‌زنید نشانه این است که نا کامی در عشق و احساسات برایتان به وجود می اید
و با فردی که قرار ازدواج گذاشته بودید به نتجیه ای نمی رسید.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب ازدواج را مشاهده کنید.)

تعبیر خواب ادم و حوا بدین معناست که اگر در خواب یک زن خواب آدم را ببیند
نشانه این است که  او بچه دار خواهد شد
و روز های خوبی در انتطار اوست و فردی به او عشق و محبت می ورزد

یک مرد خواب حوا را ببیند نشانه این است که  او یک مهمانی فامیلی برگذار می‌کند و همه دور هم جمع می شوند.

اگر در خواب ببینیدک یک دختر جوان خواب آدم را ببیند نشانه این است
که  او در عشق خوشبخت خواهد شد و به ارامش و آسایش در زندگی می رسد

اگر در خواب ببینید که یک پسر جوان خواب حوا را ببیند نشانه این است که شغل جدیدی پیدا می‌کند.

اگر در خواب ببینید که حوا هستید نشانه این است که به زندگی شما پول و خوشبختی می اید
و به همه خواسته های دل خود می رسید و دیگران به شما اهمیت می دهند و شما را ارزشمند محسوب میکنند

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx