تعبیر خواب آسیابان

تعبیر خواب آسیابان
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب آسیابان این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب آسیابان در خواب، کسی بود که روزیِ اهل خانه به سبب آن بود که می گردد و چیزی به دست می آورد، تا اهل آن خانه بدان تعیش کنند.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.

تعبیر خواب ابن سیرین

دیدن آسیابان در خواب به تاویل، مردی بود که مردم را دردست ا و روزی بود و چون آسیابان جوان بود، به تاویل نیکو باشد
{و اگر بیند که آسیاب به خر میگردد یا با شتر، و آردِ نیکو فرو می آید،
دلیل بود که آسیابان را دولت و اقبال بود.
اگر به وقت گردیدن، آسیابان بانگِ سنگِ آسیاب بشنود، کار وی قوی گردد.

آنلی بیتون میگوید:

۱ـ دیدن آسیابان در خواب ، علامت آن است که محیط پیرامونتان امیدوارکننده خواهد شد. و به همه خواسته های خود می رسید و نتجیه خوبی را از کارهایتان دریافت می کنید.

۲ـ اگر زنی خواب ببیند تلاش آسیابان برای راه اندازی آسیاب با شکست مواجه می شود ،
نشانة آن است که تصورات او دربارة ثروت نامزدش به یأس و ناامیدی مبدل می گردد.

۳- آسیابان در خواب، کسى بود که روزى اهل خانه به سبب آن بود که مى‏گردد و چیزى به دست مى‏آورد، تا اهل آن خانه بدان تعیش کنند.

لیلا برایت میگوید:

تعبیر خواب آسیابان بدین معناست که اگر در خواب آسیابان دیدید، علامت آن است که محیط اطراف شما در زندگى بسیار امیدوار کننده خواهد بود. و پادشاهی به شما ادای احترام  میکند.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب پادشاه را مشاهده کنید.)

اگر در خواب آسیابان دیدید نشانه این است که در زندگی شما اتفاقات بسیار خوبی می افتد و شما به هر آنچه ک فکر میکنید می رسید و یا دیدن آسیابان نشانه این است که فردی وارد زندگیتان می شود  و زندگی شما را تعقیر و تحول می دهد و این فرد برای شما ثاثیر گذار است.

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

2 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
2
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx