تعبیر خواب آهک

تعبیر خواب آهک

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

آهک در خواب چه نشانه ای دارد؟
برای مطلع شدن از تعبیر خواب آهک همراه تعبیرک بمانید.

آهک نوعی از مصالح ساختمانی است. که از زمان قدیم در، مقاوم سازی بناها و ساختمان‌ ها استفاده میشده. باتوجه به قدمت استفاده از آهک، تعابیری برای آن آورده شده است.

تعبیر خواب آهک بیانگر، سعادت و خوشبختى، پس از گذراندن سختی های زیاد است. که به سوی آن گام خواهید برداشت.

دیدن آهک در خواب، به مال و ثروت از دیدگاه برخی از معبران، تعبیر شده است.

تعبیر خواب به عنوان معنا دهی به رویاهاست. میتوانید از تعبیر خواب آنلاین نیز استفاده کنید.

 دانیال نبی علیه السلام گوید :

اگر کسی بیند که با آهک، موی از تن بسترد، دلیل که اگر مال دارد، به قدر آن موی که بسترده بود، او را مال حاصل گردد.
و اگر غمگین بود از غم فرج یابد. و اگر وام دارد وامش گذارده گردد.

تعبیر خواب ابن سیرین

آهک کردن در خواب، توانگر را زیادی مال و درویش را گذاردن وام و کارفران را نشان مسلمانی باشد.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

آهک در خواب بر سه وجه بود.

اول : خبر بد.

دوم : سخنهای زشت ناخوش.

سوم : کارهای دشوار.

و تعمیر و ساخت بنا با آهک، تعبیر خوبی ندارد.

لیلا برایت می‌گوید :

اگر خود را در حال پختن آهک دیدید، معنی آن این است که باید، برای داشتن زندگی بهتر تلاش زیادی از خود نشان دهید.

اگر خود را در کوره‌ی آهک پزی دیدید، علامت آن است که عمری طولانی و بسیار پر ارزش خواهید داشت.

آنلی بیتون می‌گوید :

دیدن آهک در خواب، دلالت بر آن دارد که، بعد از مدت ‌ها سختی و مرارت در زندگی، به سوی سعادت و خوشبختی گام خواهید برداشت.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

یک کپه آهک : شانس های کوچکی در آینده نصیبتان می شود.

آهک می خرید : در کارهایتان ترقی خواهید کرد.

با آهک کار می کنید : شما را از نظر احساسات مورد آزمایش قرار می دهند.

در ساختن چیزی آهک بکار می برید : مراقب دشمن باشید.

 

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه نظرات
1
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx