تعبیر خواب آوار

تعبیر خواب آوار
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

اگر در خواب ,آوار و خرابی دید و به دنبال تعبیر این خواب هستید حتما تا انتها مطلب با تعبیرک همراه باشید.

شما همچنین برای تعبیر خواب آنلاین می توانید از گفتگو آنلاین استفاده کنید

تا در کمترین زمان ممکن جواب تعبیر خواب خود را متوجه شوید.

آیا دیدن خواب آوار نشانه بدی دارد؟

تعبیر خواب آوار,کلیت دیدن آوار و خرابی و ویرانی نشانه ی خوبی برای بیننده خواب نیست

دیدن خواب و رویا درباره آوار و خرابی بیشتر می تواند ناشی از آسیب دیدن کسی باشد که خواب را می بیند

به صورت کلی وجود مسئله و یا موضوعی که باعث ایجاد تنش و نگرانی در خانواده شده, می تواند به صورت ریختن آواری در منزل دیده شود.

 

**همچنین در اینجا می توانید تعبیر خواب آجر را نیز مشاهده کنید.**

تعبیر  به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید

به صورت کلی دیدن آوار خوب نیست چه برای زنان و چه برای مردان.

این دیدن آوار در خواب به چند قسمت مختلف تقسیم می شود که عبارت است از :

  1. اگر بیننده خواب , در خوابش پایین آمدن  آوار را ببیند  خواب او خبر از حوادث غیر مترقبه می دهد.
  2. تعبیر دیگر به این شکل است که اگر در خواب آوار از محیطی که می شناسد پایین  آید نشانه این است که در محیط خانواده برخوردی نامطلوب خواهد داشت که به او لطمه وارد می کند.
  3. اگر جایی که آوار می آید برای بیننده خواب غیر آشنا باشد حادثه قطعی است ولی سهم بیننده خواب از نتایج حادثه مختصر است.
  4. اگر در خواب ببیند که آوار در خانه خودش پایین می آید نشانگر تنزل مقام و ارزش و اهمیتش در میان مردم است.
لیلا برایت می گوید :

دیدن آوار در خواب به صورت کلی نشانه حوادث یا اخبار بد برای شخص ببینده خواب است

دیدن آوار حالات مختلفی دارد اگر در خواب دیدید که خانه تان دچار خرابی و ویرانی شد نشانگر این است ارزش و مقام شما در آینده در بین مردم کاهش می یابد

اگر در خواب دیدید که شخصی که میشناسید یا شخصی که دوست دارید  در زیر آوار گیر کند

نشانگر این است که در آینده نه چندان دور خبر بدی را دریافت خواهید کرد که از شنیدن آن بسیار ناراحت خواهید شد

همچنین دیدن خواب آوار می تواند ناشی از استرس های درونی و دغدغه ها فکر شما باشد

پس چه بهتر است که به موضوعات منفی فکر نکنید  ودر مشکلات روزمره خود غرق نشوید

به طور کلی دیدن خواب آوار نشانه خوبی برای بیننده خواب ندارد

وخواب نیکویی نیست

ولی جای نگرانی نیست شما می توانید به مطلب چگونه تعبیر خواب را باطل کنیم مراجعه کنید و اعمالی که در آنجا به صورت کامل توضیح داده شده است را انجام دهید.

در ادامه حتما نظرات دوستان را بخوانید و همینطور می توانید شما نیز نظر خود را در این مورد در بخش نظرات اعلام نمایید.

 

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

2 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها