تعبیر خواب آویزان کردن

تعبیر خواب آویزان کردن
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب آویزان کردن این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب آویزان کردن بدین معناست که اگر ببینی «پادشاه» دستور داد تا تو را آویزان کنند، یـعـنـی پادشاه به تو جاه و مقام و بزرگی می‌دهد ولی دین و ایمان تو لطمه خورده و دچار اشکال می‌شود، ‌‌‌‌‌
و اگر ببینی وقت آویزان شدن مردم به تو نگاه می‌کنند، یـعـنـی به تعداد مردمی که به تو نگاه می‌کنند بزرگی و ریاست و سروری بدست می‌آوری و مردم به تو احترام می گذارند.
در سایت ما میتوانید تعبیرخواب را مشاهده کنید.
اگر ببینی عده‌ای جمع شدند و تو را آویزان کردند، یـعـنـی بزرگ و سرور و رئیس آن عده می‌شوی و انها به شما احترام می گذارند.

اگر ببینی پیر غریبه‌ای تو را آویزان کرد و مردم هم تو را تماشا می‌کنند،
یـعـنـی فرمانروای جهان می‌شوی و پیشرفت می کنی.
اگر ببینی خودت را آویزان کرده‌ای ولی کسی به تو نگاه نمی‌کند و خودت را همینطور آویزان ببینی،
یـعـنـی می‌خواهی بر فامیل بزرگی و ریاست و سروری کنی،
ولی کسی از تو اطاعت نمی‌کند و حرف تو را گوش نمی کنند.

اگر در خواب ببینید که عکس هایی را به دیوار اتاقتان اویزان کرده اید و گاهی به انها نگاه می کنید
نشانه این است که شما حسی خوبی نسبت به دوستانتان داریدو انان نیز شما را دوست دارند
زیرا دیدن عکس در خواب نیز خوب است.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب عکس را مشاهده کنید.)

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی تو را آویزان کردند، ولی طنابت بریده شده و افتاده‌ای،
یـعـنـی جاه و مقام و بزرگی و احترام تو از بین می‌رود.

اگر ببینی خودت را از آسمان آویزان کرده‌ای، یـعـنـی در کار خودت پیشرفت کرده و کار تو بالا می‌گیرد.

 تعبیر خواب ابن سیرین:

اگر ببینی طناب را چنگ زده و معلق شده‌ای، یـعـنـی به اندازه بلندی طناب از زمین، به بلندی و بلندپایگی و والایی و منزلت خواهی رسید.
اگر ببینی طناب برید ولی مقداری از آن در دست تو باقی مانده است، یـعـنـی قدر و منزلت خودت را از دست می‌دهی.
اگر ببینی از دیوار آویزان شده‌ای، یـعـنـی حال و روز تو آشفته  و نگران کننده می‌شود
و معاش و معیشت تو دچار زوال و نابودی خواهد شد.

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx