تعبیر خواب ابلیس

تعبیر خواب ابلیس
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا میخواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب ابلیس به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب ابلیس ، دليل بر ديدن دشمني است دروغگو ، بي اعتقاد ، فريبکار بي شرم و نا اميد از خوبيها و تيکيها که همواره ديگران را به بدي و شر مي خواندو بر خورد نکردن با او مناسبتر است

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.

تعبیر خواب ابلیس بدین معناست که اگر ببيند با شيطان جنگيد و او را مغلوب کرد ،
تعبير آن باشد که به خير و صلاح تمايل دارد.

اگر ببيند با ابليس در گير شد و شکست خورد ،  نشانه این است که به راه شر و فساد تمايل دارد.

اگر ببيند با ابليس سخن مي گويد ، از راه الهي منحرف مي شود و سر از اطاعت پروردگار باز مي زند

. اگر ببيند ابليس نصيحتش مي کند و او خشنود است ،
تعبير چنان است که هم به مال و هم به تن و جان او آسيب مي رسد.

اگر ببيند ابليس دست او را گرفت و به جايي برد ، دليل انست که به گناهي بزرگ دست خواهد زد و گناه میکند (در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب گناه کردن را مشاهده کنید.)

و اگر در خواب لفظ استغفار بر لب ْورده باشد پس از گناه به نصيحت خير خواهي از گناه باز خواهد گشت.

اگر ببيند بر کردن ابليس زنجير مي گذارد ، در راه دين ميان اهل رستگاري به شادماني مي رسد.

اگر ابليس را در مانده ببيند دليل آن بلشد که علما و درستکاران و صالحان به توفيق خواهند رسيد. و موفق می شوند

ابراهیم کرمانی میگوید

تعبیر خواب ابلیس بدین معناست که اگر ببيند مطيع ابليس شد ،
نشانه این است که  به هواي نفس گرفتار مي آيد.

اگر ببيند ابليس چيزي به او بخشيد ، اگر چيز خوبي ببخشدنشانه این است که مال حرام بدست مي آورد
و اگر چيز بدي ببخشد در دين و اعتقادش خلل وارد مي شود.
اگر ابليس را شادمان ببيند ، تعبير آن باشد که مردم در راه تباهي سير مي کنند

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx