تعبیر خواب اتو کردن

تعبیر خواب اتو کردن
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب اتو کردن به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب اتو کردن نشانه غلبه بر رقیبان وحسودان و موفقیت در زندگی می‌باشد .
البته تعبیر خواب سوزاندن لباس توسط اتو در خواب بیانگر آرامش روحی و روانی است.

آنلی بیتون میگوید

اگر در خواب ببینید لباسی اتو می کنید، نشانه ان است که اوضاع کار و روابط خانوادگی شما به درستی پیش می رود و بر وفق مراد خواهد بود.

اگر دختری خواب ببیند لباسی اتو میزند و ناگاه دست خودرا با اتو می‌سوزانید،
علامت ان است که آرامش  و راحتی خاطر او را ، بیماری یا حسادت از بین خواهد برد.

اگر در خواب ببینید که اتو خاموش و سرد است، نشانه ان است که درخانواده خود، با کمبود محبت روبه‌رو خواهید شد.

لیلا برایت میگوید

اتو کردن لباس در خواب، نشانه‌ی این است که کار های شما به درستی و به راحتی پیش می روند و در کارهایتان پیروی می شوید و نتیجه خوبی را دریافت خواهید کرد.

پروفسور کارل یونگ میگوید:

اتو کردن بیانگر راحتی و نظم و ترتیب درون خانه تان است.
تعبیر دیگر خواب اتو زدن ، یکنواختی روتین روزمره تان است.
شما ممکن است در زندگیتان احساس کسالت و خستگی کنید به همین خاطر باید دنبال کار هایی بروید که به شما انرژی می دهند و حالتان را خوب میکنند.

تعبیر خواب اتو زدن و سوزاندن لباس ها:

سوزاندن لباس ها در خواب نشانه این است که با وجود تلاش هایی که برای ظاهر خود کرده اید همچنان شکل و طرز لباس پوشیدن شما دچار مشکل شده و از نگاهی که دیگران به شما دارند رنج می برید و احساس بدی دارید.
و همچنین به تعبیری دیگر نشانه بیماری و مشکلات جسمی در بیننده خواب است.

اگر در خواب دیدید که اتو بسیار داغ بود تعبیرش این است که بهتر است در زندگی محتاط تر و با احتیاط تر باشید و به هشدارها بیشتر توجه کنید. سعی کنید راز خود را برای کسی فاش نکنیدو حتی با نزدیک ترین دوست خود هم درد و دل نکنید.

تعبیر خواب را در تعبیرک بخوانید.

اگر در خواب ببینید که لباس های یک مرد را اتو می کنید
بدین معناست که یک عشق بزرگ و یک کانون خانوادگی آسوده دارید.

اگر در خواب ببینید که لباس های زنانه را اتو می کنید بدین معناست که با همسرتان مشاجره می کنید.

اگر در خواب ببینید که ملحفه اتو می کنید بدین معناست که نباید در حال حاضر پایبند چیزی باشید.

اگر ببینید که ابریشم اتو می کنید بدین معناست که اگر در جایی به مشکل بخورید فردی به کمک شما می آید.

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx