تعبیر خواب استفراغ کردن

تعبیر خواب استفراغ کردن
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب استفراغ کردن این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب استفراغ کردن در خواب می تواند به این معنا باشد که شما برخی از احساسات و باورهای خود را انکار می کنید. شاید در موقعیتی قرار دارید که مجبور هستید عقاید و باورهای خود را در مورد چیزی تغییر دهید و این کار برای شما بسیار سخت و دشوار است.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.

تعبیر خواب ابن سیرین

اگر کسی در خواب ببینیددر حال استفراغ کردن است در حالی که علتش را هم نمیداند نشانه آن است که
یکی از اشنایان او به بیماری مبتلا خواهد شد .

اگر کسی ببینید یکی از دوستان و آشنایانش حال بدی دارد و استفراغ می کند
دلیل بر اینکه خودش به مرض و بیماری دچار خواهد شد
اگر ببیند خود او دارای حال بد و پریشان است و استفراغ می کند. و بر اثر آن عجز و ناله میکند به مرض و بیماری گرفتارخواهد شد

لیلا برایت میگوید:

تعبیر خواب دیدن استفراغ کردن ، نشانه‏ آن است که شانس به شما رو مى‏کند و شما خوشبخت می شوید.

اگر کسی ببیند در خواب استفراغ می کند و در تخلیه معده مشکلی ندارد و به راحتی انجام شد،
نشانه آن است که بیماری وی شفا یابد و مشکلش حل می شود.
ولی اگر در تخلیه معده مشکلی پیدا کرد، زیان جسم و مال را در پی دارد.
اگر استفراغ او همراه با زردی آب بود، نشانه آن است که غمی از وی دور می شود.

آنلی بیتون میگوید:

اگر خواب ببینید استفراغ می کنید ، نشانه آن است که به بیماری دچار خواهید شد که احتمالاً شما را زمین گیر می کند و حالتان خیلی بد می شود.

اگر خواب ببینید دیگران استفراغ می کنند ، نشانه آن است که در خواهید یافت ادعای حمایت  و پشتیبانی دیگران از شما ، کاذب و دورغ  بوده است .

اگر زنی خواب ببیند خوراک جوجه ای که خورده است و استفراغ می کند، نشانه آن است که به کاری نامطلوب و دشوار خواهد پرداخت

اگر خواب ببینید خون بالا می آورید ، نشانه آن است که دلهره ها و نگرانی هایی شما را غمگین و مأیوس می کند و افراد خانواده آرامش شما را بر هم خواهند زد .

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx