تعبیر خواب اسطرلاب

تعبیر خواب اسطرلاب
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب اسطرلاب این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب اسطرلاب بدین معناست که اگر کسی دید که دیگری برای او به وسیله اسطرلاب، به پیشگویی و امثال اینها می پردازد،
تعبیر این است که شخصی با او آشنا می شود که به ظاهر دوست است ولی ریا و مکر می کند و سخنان دروغ می گوید.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.

استعاره از رمل و اسطرلاب در آیین مقدس اسلام جایی ندارد و دیدنش نیز در خواب تعبیر نیکویی ندارد و دلیل بر مکاری و حیله گری است.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اسطرلاب در خواب ،نشانه شخصی بزرگ و رئیس و سرور یا افراد و یاران پادشاه است.

اگر ببینی که اسطرلاب داری یا از کسی میخری یا کسی به تو داده ، یـعـنـی از افراد پادشاه خواهی شد و رئیس و بزرگتر و سرور عده‌ای می‌شوی(در سایت ما میتوانید تعبیر خواب پادشاه را مشاهده کنید.)

اگر ببینی اسطرلاب داری و اسطرلاب خود گم کرده ای یا شکسته ای،
یـعـنـی جایگاه و مقام و احترام تو کم می‌شود
و تو در نزد مردم بی ارزش می شوی و هیچ کس به تو احترام نمی گذارد
و به تو اهمیت نمی دهد و به تو دشنام می گویند.

جابر مغربی می گوید:

تعبیر خواب اسطرلاب بدین معناست که اگر بیند در اسطرلاب به آفتاب نگاه می کرد،
دلیل است به شغل سلطان یا به شغل امیران وی مشغول شود و از ایشان خیر و منفعت بیند و اتفاقات خوبی برایش می افتد

بعضی از معبران گفته اند:

اسطرلاب در خواب نشانه خواب مردی بود که وی را اثباتی نباشد و بر کارها پاینده بود

اگر در خواب اسطرلاب ببینید نشانه این است که شما در زندگیتان پیگیر مساعلی هستید
که هیچ اهمتی ندارند و بی ارزش هستند و ذهنتان را شمغول کرده اید

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx