تعبیر خواب اسفناج

تعبیر خواب اسفناج
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب اسفناج این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب اسفناج  یک نوع گیاه یک ساله با ساق و برگ لطیف است که می‌توان در آش از آن استفاده کرد.که دیدن اسفناج در خواب نشانه غم غصه  و اندوه و ناراحتی می باشد اما دیدن اسفناج همیشه تعبیر بدی ندارد.
درسایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.

تعبیر خواب ابن سیرین

اگر کسی در خواب ببیند که اسفناج را با ماست مخلوط کرده و می خورد، نشانه این است که دستگاه گوارش وی نیاز به درمان دارد.

خوردن اسفناج دلیل بر مضرت و کاهش مال و ثروت  و دارایی است
و اما اگر بیند به گوشت پخته بود و روغن و از او همی خورد،نشانه این است که به میزان آن که گوشت با اسفناج خورده سود و منفعت می یابد.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب گوشت را مشاهده کنید.)

آنلی بیتون میگوید:

تعبیر خواب اسفناج بدین معناست که اگر ببینی سبزی اسفناج پاک میکنی نشانه ی آن است که تنگدست  و فقیر می شوی
و از خورد و خوراکت در روزهای آتی کم میشود و به دنبال آن ضعیفتر و لاغر تر می شوی

اگر ببینی رنگ برگ اسفناج زرد و یا سفید است نشانه ی  به وجود آمدن بیماری و غم  گرفتاری است

تعبیر خواب دیدن یک دسته یا یک سبد از آن را از دیگران هدیه میگری تعبیر قرابت و خوشبختی است.

اگر دیدی آن را با چاقو میبری و یا قطعه قطعه میکنی
نشانه ی این است که زنت را طلاق می دهی دور ریختن برگ سبزی اسفناج در خواب دلالت بر بسته شدن کار  و گرفتاری است.
تعبیر خواب دیدن اسفناج در خواب به تعبیر ضعیف شدن و لاغری و کم وزن شدن  است

ابراهیم کرمانی میگوید:

تعبیر خواب دور ریختن سبزی اسفناج در خواب به تعبیر دردسرهای بزرگ است
مانند یک بیماری جدی کادو دادن یا کادو گرفتنش نشانه ی سود و منفعت است
و پختن و جوشاندن آن اسفناج در اب داغ نیز به معنای خوش شانسی غیر منتظره است
ونشانه این است که اتفاقات خوبی برایتان می افتد.

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx